เครือโรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา

สุขภาพ

ระยะเวลา

1 ก.พ.-31 ธ.ค. 2565

ติดต่อ

โทร 0 2207 8888

ราคาพิเศษ
จ่ายเพียง

2,565 บาท

รายละเอียด

เครือโรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา

 

พิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก OCEAN CLUB กับ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีในราคาพิเศษ
ราคาพิเศษ สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี  จ่ายเพียง 2,565 บาท (ชำระค่าบริการเงินสดหรือบัตรเครดิต)
โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565

No. รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 Basic Check up 
U/S Upper Abdomen
Basic Check up 
U/S Lower Abdomen
1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์  (Physical Examination)  / /
2 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด  (CBC)  / /
3 ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) / /
4 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)  / /
5 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)  / /
6 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)  / /
7 ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL- Cholesterol (Direct)) / /
8 ตรวจหน้าที่การทํางานของตับ  (SGPT (ALT)) / /
9 ตรวจหน้าที่การทํางานของตับ (SGOT (AST)) / /
10 ตรวจหน้าที่การทํางานของตับ (Alkaline Phosphatase)  / /
11 ตรวจหน้าที่การทํางานของได  (B.U.N)  / /
12 ตรวจหน้าที่การทํางานของไต (Creatinine) / /
13 ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)  / /
14 ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)  / /
15 เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray:(PA or AP 1Film)) / /
16 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  / /
17 ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้อง ส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)  /  
18 ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้อง ส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)   /
19 ค่าบริการอาหารว่าง (Complimentary Voucher)  / /
20 ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก (Hospital Service Charge – OPD)  / /
21 ค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ (Medical Check Up Report) / /
  ราคาสุทธิ 2,565 2,565

 

หมายเหตุ

 1. สามารถใช้สิทธิ์ในเครือโรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตร , สาขารังสิต , สาขาโชคชัย 4 , สาขาสมุทรปราการ และสาขาพระประแดง
 2. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 3. กรุณาลูกค้าติดต่อโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนกับศูนย์ตรวจสุขภาพก่อนเข้ารับบริการ (เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.)

 

ที่อยู่ติดต่อโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ รับบริการได้ที่ศุนย์ตรวจสุขภาพ  อาคาร 1 ชั้น 3 
ที่อยู่ 123 หมู่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310 - 2311

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง รับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ตึก A ชั้น 1
288 หมู่1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 02-818-9000 ต่อ 113

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 รับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 1
1 ถนนโชคขัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-514-4141 ต่อ 3111

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร รับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร B ชั้น 1
2012/5-6 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-1500-900 ต่อ 5129

โรงพยาบาลเปาโล รังสิต รับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ
11/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร. 02-577-8111 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
สำหรับลูกค้าสมาชิก OCEAN CLUB เท่านั้น​  เพื่อรับสิทธิพิเศษจ่ายในราคาพิเศษ

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. แสดงบัตรสมาชิก OCEAN CLUB (บัตรสมาชิก OCEAN CLUB Card หรือ Virtual Card บน Mobile)
 2. แสดงบัตรสมาชิก พร้อมบัตรประชาชนทุกครั้ง

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
 2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
 3. ของรางวัลสามารถใช้ภายในระยะเวลา และขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น
 4. หากของรางวัลหมดอายุ สูญหาย หรือไม่ได้นำไปใช้ ไม่สามารถขอของรางวัลทดแทน และไม่สามารถขอคืนของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 5. หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการมากกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง
 6. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888
  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ