Ocean Town Muang - Rassada Phuket จ.ภูเก็ต

รับส่วนลด มูลค่า 30,000 บาท ในการจองคอนโด ทาวน์โฮม หรือ อาคารพาณิชย์ กับ Ocean Property

อื่นๆ

ระยะเวลา

1 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

ติดต่อ

www.oceanproperty.co.th

รับส่วนลด มูลค่า

30,000 บาท

รายละเอียด

รับส่วนลด มูลค่า 30,000 บาท ในการจองคอนโด ทาวน์โฮม หรือ อาคารพาณิชย์  กับ Ocean Property

สำหรับสมาชิก OCEAN CLUB เพียงแสดงบัตรสมาชิก OCEAN CLUB CARD หรือ VIRTUAL CARD (บน Mobile)  พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน กับพนักงาน หรือ ผู้ให้บริการ

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม : ลูกค้าสมาชิก OCEAN CLUB

วิธีการร่วมกิจกรรม : ลูกค้าสมาชิก OCEAN CLUB แสดงบัตรสมาชิก OCEAN CLUB CARD หรือ VIRTUAL CARD (บน Mobile) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับส่วนลด เมื่อจองคอนโด ทาวน์โฮม หรืออาคารพาณิชย์ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น
 2. เข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 3. แสดงบัตรสมาชิก OCEAN CLUB CARD หรือ VIRTUAL CARD (บน Mobile) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับส่วนลด เมื่อจองคอนโด ทาวน์โฮม หรืออาคารพาณิชย์ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น
 4. จำกัดการขอรับส่วนลดต่อการจองคอนโด ทาวน์โฮม หรืออาคารพาณิชย์ ต่อครั้ง และต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน เท่านั้น
 5. สามารถใช้จองคอนโด ทาวน์โฮม หรืออาคารพาณิชย์ ตามที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น
 6. สามารถใช้ภายในเวลาเปิดให้บริการ และขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น
 7. กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ OCEAN CLUB CARD หรือ VIRTUAL CARD (บน Mobile) เพื่อจองคอนโด ทาวน์โฮม หรืออาคารพาณิชย์ ตามที่ ผู้ให้บริการกำหนด หากการใช้บริการมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่ได้รับเงินทอน  หรือในกรณีที่การใช้บริการมีมูลค่ามากกว่ามูลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง
 4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับทางผู้ให้บริการ oceanproperty ได้ที่ เว็บไซต์ www.oceanproperty.co.th
 13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ