OCEAN CLUB มอบส่วนลด สำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

OCEAN CLUB มอบส่วนลด สำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

สุขภาพดีรับปีใหม่ กับ Ocean Club พิเศษมอบส่วนลดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับลูกค้าสมาชิก Ocean Club และผู้ใช้ Ocean Club App ดังนี้ 

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา
   >> พิเศษ สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด 4 สายพันธุ์ ในอัตราค่าบริการเข็มละ 690 บาท (ราคานี้รวมค่าเเพทย์เเละค่าบริการพยาบาล)
       รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพฯ
   
>> พิเศษ ใช้ Ochi Coin 100 เหรียญ แลกรหัส เพื่อแลกรับ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ จ่ายราคาพิเศษ 650 บาท  
       
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
   
>> พิเศษ สำหรับ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 
จ่ายราคาพิเศษเพียง 750 บาท เท่านั้น (รวมค่าเเพทย์) 
       
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
   
>> พิเศษ ใช้ Ochi Coin 3,000 เหรียญ แลกรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 บาท (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตามที่กำหนด
       
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพฯ 
  >> พิเศษ ใช้ Ochi Coin 3,000 เหรียญ เเลกรับสิทธิ์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ (รวมค่าเเพทย์เเละค่าบริการ) (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตามที่กำหนด 

          
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) กรุงเทพฯ
  >> พิเศษ ใช้ Ochi Coin 6,000 เหรียญ แลกรับรหัส เพื่อแลกรับสิทธิ์ สำหรับ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ (รวมค่าแพทย์) (0.5ML) (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตามที่กำหนด เท่านั้น
      
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จ.สมุทรปราการ
  >> พิเศษ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม ราคา 650 บาท (ปกติ 1,200 บาท)
      รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

  • เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง
4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
7. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางผู้ให้บริการ ตามที่กำหนด เท่านั้น

13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสุมรปีะกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.