โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร

รับส่วนลด 10% (ชำระเงินด้วยเงินสด) หรือ 5% (ชำระด้วยบัตรเครดิต) สำหรับค่าห้องและค่ายา เท่านั้น

สุขภาพ

ระยะเวลา

1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2564

ติดต่อ

โทร : 08 5943 4032

รับส่วนลด (ชำระเงินด้วยเงินสด)

10% สำหรับค่าห้องและค่ายาเท่านั้น

รับส่วนลด (ชำระด้วยบัตรเครดิต)

5% สำหรับค่าห้องและค่ายาเท่านั้น

รายละเอียด

รับส่วนลด 10% (ชำระเงินด้วยเงินสด) หรือ 5% (ชำระด้วยบัตรเครดิต)  สำหรับค่าห้องและค่ายา เท่านั้น

ที่อยู่ : 99/9 ม.4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร : 08 5943 4032 แฟกซ์. 0 3441 7900 

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม : สำหรับลูกค้าสมาชิก OCEAN CLUB เท่านั้น​ 

วิธีการร่วมกิจกรรม ​ 
  1. แสดงบัตรสมาชิก Ocean Club (บัตรสมาชิก Ocean Club Card หรือ Virtual Card บน Mobile)
  2. แสดงบัตรสมาชิก พร้อมบัตรประชาชนทุกครั้ง เพื่อรับส่วนลดที่แผนกการเงิน ทุกครั้ง

เงื่อนไข

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น
 2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 3. สำหรับลูกค้า Ocean Club แสดงบัตรสมาชิก Ocean Club Card หรือ Virtual Card บน Mobile พร้อมบัตรประชาชน เท่านั้น
 4. ของรางวัลสามารถใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนด เท่านั้น
 5. หากของรางวัลหมดอายุ สูญหายไม่สามารถขอของรางวัลทดแทน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 6. ของรางวัลที่หมดอายุ และไม่ได้นำไปใช้ ถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่น
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง
 4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลและดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทฯที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเท่านั้น
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ ได้ที่ โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร โทร. 034-417-999
 13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ