Classic Kameo Hotel, Ayutthaya จ.พระนครศรีอยุธยา | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

Classic Kameo Hotel, Ayutthaya จ.พระนครศรีอยุธยา

Classic Kameo Hotel, Ayutthaya (โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)
ที่อยู่ : 148, 210-211 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร: 035 212 535 แฟ็กซ์:  035 212 536
Email : [email protected]
CALL CENTRE : 1627
Facebook : capekantaryhotels
www.kameocollection.com


 • ส่วนลด 10% จากราคา Standard Rate สำหรับห้องพักแบบ Deluxe Room, Studio และ 1 Bedroom Suite (เฉพาะห้องพักที่ร่วมรายการ เท่านั้น พร้อมอาหารเช้า
 • ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 15 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 
 • คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม : สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ocean Club เท่านั้น​
 • วิธีการร่วมกิจกรรม  : แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสมาชิก Ocean Club (Ocean Club Card หรือ Virtual Card) ก่อนเข้ารับบริการ
 • เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น

2. ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

3. รับส่วนลด10% สำหรับห้องพัก จากราคา Standard Rates (Internet Rate) จากหน้าเว็บไซต์ของทางโรงแรม (เฉพาะห้องพักที่ร่วมรายการ รวมอาหารเช้า)

4. เฉพาะการจองตรงกับโรงแรม ตามเบอร์ติดต่อ หรืออีเมลแต่ละโรงแรม เท่านั้น

5. ต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนการเข้าใช้บริการ (แสดงบัตร หรือหลักฐานในการใช้สิทธิ์ ต่อเจ้าหน้าที่เมื่อ Check in และใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข เพื่อใช้สิทธิ์ในการใช้บริการ)

6. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการเตียงเสริม

7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง

4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

7. ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 และ ทป.104/2544

8. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ

11. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

12. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น

13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับทางผู้ให้บริการ Classic Kameo Hotel, Ayutthaya จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3521 2535 แฟ็กซ์. 0 3521 2536 หรือ ติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Contact Call Center โทร. 1627

14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.