สนับสนุน "มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ"

ใช้เพียง 100 เหรียญ ในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

กิจกรรม

ระยะเวลา

1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2565

ติดต่อ

โทร 02 380 1177

สนับสนุนโครงการ ใช้ OCHI COIN

100 เหรียญ

รายละเอียด

สนับสนุน "มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ" เหรียญโอชิ 100 เหรียญ มีค่าเท่ากับ 10 บาท

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้ความช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียพ่อแม่และญาติมิตร หรือเด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2514 ในรูปแบบของ “ครอบครัวทดแทนถาวร” โดยเด็กจะได้รับการเลี้ยงดูระยะยาวตั้งแต่วัยแรกเกิดกระทั่งเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ ในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งมีแม่โสสะคอยดูแล อยู่ร่วมกับพี่น้องคนอื่นๆ ภายในบ้าน พร้อมทั้งได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเอง และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

 1. สำหรับผู้ใช้ OCEAN CLUB APP เท่านั้น
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี OCEAN CLUB APP สามารถดาวน์โหลด OCEAN CLUB APP ได้ที่

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. เข้าใช้งาน OCEAN CLUB APP เท่านั้น
 2. กดที่เมนู “เพิ่ม OCHI COIN”
 3. เข้าเมนูย่อย “กิจกรรม”
 4. เลือกหน่วยงานที่ต้องการบริจาค
 5. กด “บริจาค” ใช้ OCHI COIN 100 เหรียญ

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เมื่อกดบริจาคผ่านทาง OCEAN CLUB APP แล้ว OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN ได้ทุกกรณี
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ได้
 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888
  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ