OCEAN LIFE ไทยสมุทร
สแกนปั๊บ ลุ้นรับโชค ปี3

รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

เพียงชำระเบี้ยปีต่ออายุด้วย QR CODE และ ลงทะเบียน OCEAN CONNECT
 

ผ่าน LINE หรือ OCEAN CLUB APP

LINE OCEAN CONNECT      OCEAN CLUB APP

รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ

เพียงชำระเบี้ยปีต่ออายุ ด้วย QR CODE และลงทะเบียน OCEAN CONNECT ผ่าน LINE หรือ OCEAN CLUB APP
 

      

 

ต่อที่ 1 ลุ้นรับ Big C E-Voucher

มูลค่า 300 บาท จำนวน 400 รางวัล
รวมมูลกว่า 120,000 บาท

 

 

 

ต่อที่ 2 ลุ้นต่อกับรางวัลใหญ่!

รวม 554 รางวัล รวมมูลกว่า 396,151 บาท

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นโชค

ขั้นตอนที่ 1

สแกน QR CODE ชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน Mobile Banking

*สามารถรับ QR CODE จาก LINE หรือ ใบแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัย


ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียน OCEAN CONNECT

เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นโชค ผ่านช่องทาง LINE หรือ OCEAN CLUB APP


การคำนวณสิทธิ์ ลุ้นโชค

 • ชำระเบี้ยประกันภัยราย 1 เดือน ได้รับ 1 สิทธิ์
 • ชำระเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน ได้รับ 3 สิทธิ์
 • ชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน ได้รับ 6 สิทธิ์
 • ชำระเบี้ยประกันภัยราย 12 เดือน ได้รับ 12 สิทธิ์

ดาวน์โหลดเลย

กำหนดการจับรางวัล

ช่วงเวลาที่ชำระเบี้ยและลงทะเบียน Ocean Connect
1 ก.พ. – 31 มี.ค. 65

วันที่จับฉลาก : 29 เม.ย. 65

วันประกาศผล : 13 พ.ค. 65

ของรางวัล : Big C E-Voucher มูลค่า 300 บาท จำนวน 100 รางวัล

ช่วงเวลาที่ชำระเบี้ยและลงทะเบียน Ocean Connect : 
1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65

วันที่จับฉลาก : 29 ก.ค. 65

วันประกาศผล : 11 ส.ค. 65

ของรางวัล : Big C E-Voucher มูลค่า 300 บาท จำนวน 100 รางวัล

ช่วงเวลาที่ชำระเบี้ยและลงทะเบียน Ocean Connect : 
1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 65

วันที่จับฉลาก : 29 ก.ค. 65

วันประกาศผล : 11 ส.ค. 65

ของรางวัล :

 • iPhone 13 จำนวน 2 รางวัล
 • จี้ทองโอชิ หนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล
 • บัตรของขวัญ Big C มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
 • บัตรของขวัญ Big C มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล

ช่วงเวลาที่ชำระเบี้ยและลงทะเบียน Ocean Connect : 
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65

วันที่จับฉลาก : 28 ต.ค. 65

วันประกาศผล : 11 พ.ย. 65

ของรางวัล : Big C E-Voucher มูลค่า 300 บาท จำนวน 100 รางวัล

ช่วงเวลาที่ชำระเบี้ยและลงทะเบียน Ocean Connect : 
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 65

วันที่จับฉลาก : 18 ม.ค. 66

วันประกาศผล : 31 ม.ค. 66

ของรางวัล : Big C E-Voucher มูลค่า 300 บาท จำนวน 100 รางวัล

ช่วงเวลาที่ชำระเบี้ยและลงทะเบียน Ocean Connect : 
1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 65

วันที่จับฉลาก : 18 ม.ค. 66

วันประกาศผล : 31 ม.ค. 66

ของรางวัล :

 • iPhone 13 จำนวน 2 รางวัล
 • จี้ทองโอชิ หนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล
 • บัตรของขวัญ Big C มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
 • บัตรของขวัญ Big C มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
  1.1 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้เอาประกันภัยซึ่งชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ผ่านช่องทาง Mobile Banking โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code Cross Bank ที่แสดงใน OCEAN CONNECT หรือใบแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัย และได้ลงทะเบียน OCEAN CONNECT
  1.2 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียน OCEAN CONNECT โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ผ่านช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife) หรือ ผ่านช่องทาง Ocean Club Application
  1.3 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่
  iOS คลิก https://apple.co/2K0WmXM
  Android คลิก https://bit.ly/3gIHtVX
  หรือ สามารถ Add LINE Official Account (@OceanLife) ได้ที่ http://bit.ly/39cBdlQ
  1.4 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ยังไม่ลงทะเบียน OCEAN CONNECT บริษัทฯ จะส่ง SMS แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมดำเนินการลงทะเบียน OCEAN CONNECT และรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล
  1.5 พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 2. การคำนวณสิทธิ์ลุ้นรางวัล
  2.1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลจะคำนวณจากงวดการชำระเบี้ยประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์ ดังนี้
  • ชำระเบี้ยประกันภัยราย 1 เดือน รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อกรมธรรม์
  • ชำระเบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน รับ 3 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อกรมธรรม์
  • ชำระเบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน รับ 6 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อกรมธรรม์
  • ชำระเบี้ยประกันภัยราย 12 เดือน รับ 12 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อกรมธรรม์  
  2.2 สิทธิ์ลุ้นรางวัล Big C E-Voucher มูลค่า 300 บาท
  • สิทธิ์ลุ้นรางวัล Big C E-Voucher 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยสิทธิ์ลุ้นรางวัล Big C E-Voucher ในแต่ละครั้ง จะไม่นำไปรวมจับรางวัล Big C E-Voucher ในครั้งถัดไป
  • สิทธิ์ลุ้นรางวัลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทั้งหมดจะนำไปรวมเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ใน ครั้งที่ 3
  • สิทธิ์ลุ้นรางวัลครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ทั้งหมดจะนำไปรวมเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ใน ครั้งที่ 6
  2.3 สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่
  • การลุ้นรางวัลใหญ่ จำกัด 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
  • สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ ครั้งที่ 3 ทั้งหมด จะไม่นำไปรวมเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ ครั้งที่ 6
  2.4 การคำนวณจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัล และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 3. การตัดสินผู้ได้รับรางวัล
  3.1 ตัดสินด้วยการจับฉลาก โดยบริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล จัดทำเป็นชิ้นส่วนรายชื่อ แล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกันไว้ในภาชนะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นจะใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน โดยหมุนภาชนะที่บรรจุชิ้นส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้
  3.2 จับฉลาก โดยผู้บริหารจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ
  3.3 จับฉลาก ณ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110
 4. ประกาศผลการจับรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) www.ocean.co.th
 5. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์ ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลสำรองในลำดับถัดไป และหากผู้ได้รับรางวัลสำรองสละสิทธิ์ บริษัทฯจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยต่อไป
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป สำหรับกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือข้อกำหนดของบริษัทฯ หรือมีการสละสิทธิ์
 7. กรมธรรม์ประกันภัยของผู้ได้รับรางวัล ต้องมีผลบังคับตั้งแต่วันที่จับรางวัล จนถึงวันที่รับรางวัล
 8. ภายใน 1 (หนึ่งเดือน) นับแต่วันรับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัล มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือเวนคืนกรมธรรม์ หรือบริษัทฯ บอกล้างสัญญาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนของรางวัลหรือหักเงินค่าของรางวัลตามมูลค่าของรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลได้รับจากเงินที่รับคืนจากบริษัทฯ กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯ มีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของรางวัล  ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชดใช้เงินตามมูลค่าของรางวัลนั้น
 9. การส่งมอบของรางวัล
  9.1 Big C E-Voucher 
  • บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัล ทางข้อความ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล
  9.2 รางวัลใหญ่
  • ผู้ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จะต้องติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนโดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ในวันเวลาทำการ เว้นวันหยุดทำการของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ต้องมารับรางวัลพร้อมผู้ปกครอง
  • กรณีผู้ได้รับรางวัลติดต่อรับรางวัลด้วยตนเอง ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนผ่าน Ocean Club Application หรือ LINE Official Account (@OceanLife) พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานการติดต่อรับของรางวัล กรณีผู้ได้รับรางวัลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับรางวัลแทน ต้องนำหลักฐานหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจของผู้ได้รับรางวัล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับอำนาจ มาเป็นหลักฐานการติดต่อรับของรางวัล
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่งของรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี)
 10. การใช้ของรางวัล ประเภท E-Voucher หรือ Gift-Voucher
  10.1 ของรางวัลสามารถใช้ภายในระยะเวลา และขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น
  10.2 หากของรางวัลหมดอายุ สูญหาย หรือไม่ได้นำไปใช้ ไม่สามารถขอของรางวัลทดแทน และไม่สามารถขอคืนของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
  10.3 หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการมากกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม จะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง
 11. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
 12. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อบริษัทฯ ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone ได้ที่ฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ผ่านทาง https://support.apple.com/th-th และ ติดต่อ Big C ได้ที่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1756
 14. ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 104/2544
 15. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด 
 16. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 17. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 18.  ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 19. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 20. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 21. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลากิจกรรมและต่อไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม หากผู้ร่วมกิจกรรมขอเพิกถอนความยินยอมหรือลบข้อมูลใดๆ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงไม่ขอรับของรางวัลใดๆ
 22. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 23. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 24. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครองเลขที่ 154/2565 - 159/2565
 25. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ