สนับสนุน "โครงการบริจาคเพื่อสู้ COVID-19" มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

ใช้เพียง 100 เหรียญ ในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

กิจกรรม

ระยะเวลา

1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2565

ติดต่อ

โทร : 02 354 7997

สนับสนุนโครงการ ใช้ OCHI COIN

100 เหรียญ

รายละเอียด

สนับสนุน "โครงการบริจาคเพื่อสู้ COVID-19" มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เหรียญโอชิ 100 เหรียญ มีค่าเท่ากับ 10 บาท

   เนื่องด้วยโรงพยาบาลราชวิถีเป็นศูนย์หลักในการรองรับผู้ป่วย Covid-19 ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจึงเปิดขอรับบริจาคเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วย Covid-19 เช่น ตัวกรองเชื้อโรคสำหรับเครื่องช่วยหายใจ, ชุดท่อช่วยหายใจ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable), ชุดหน้ากากสำหรับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่อง ECMO, เครื่อง Cardiac Output Monitor, เครื่องติดตามและเฝ้าระวังสัญญาณชีพจรผู้ป่วยแบบศูนย์กลาง (Central Monitor), อุปกรณ์สำหรับเครื่อง Endo Scope, เสื้อผ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันเชื้อโรค (PPE)

เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

 1. สำหรับผู้ใช้ OCEAN CLUB APP เท่านั้น
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี OCEAN CLUB APP สามารถดาวน์โหลด OCEAN CLUB APP ได้ที่

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. เข้าใช้งาน OCEAN CLUB APP เท่านั้น
 2. กดที่เมนู “เพิ่ม OCHI COIN”
 3. เข้าเมนูย่อย “กิจกรรม”
 4. เลือกหน่วยงานที่ต้องการบริจาค
 5. กด “บริจาค” ใช้ OCHI COIN 100 เหรียญ

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เมื่อกดบริจาคผ่านทาง OCEAN CLUB APP แล้ว OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN ได้ทุกกรณี
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ได้
 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888
  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ