ค้นหาข้อมูลประกันที่ตรงกับความต้องการของคุณ: | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ติดต่อเรา
ไทยสมุทรประกันชีวิต
เพราะเราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการออนไลน์ iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย

แบบประกันของเรา
ไทยสมุทรประกันชีวิต
เพราะเราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ค้นหาข้อมูลประกันที่ตรงกับความต้องการของคุณ:

คุ้มครองสุขภาพ

 • คุ้มครองโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
 • ตรวจพบมะเร็งคุ้มครองสูงสุดถึง 115%*
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งก่อนระยะลุกลาม และระยะลุกลาม
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท*
 • คุ้มครอง 6 โรคร้าย ที่คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุด**
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม
 • คุ้มครอง+ออมทรัพย์

 • จ่ายเบี้ยเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี
 • ครบสัญญามีเงินคืนสูงถึง 690%
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตธรรมดา และจากอุบัติเหตุ
 • รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 600%
 • ครบสัญญารับเงินก้อน 200%
 • รับเงิน 8% ทุกๆ 5 ปี รวมรับเงินตลอดสัญญาสูงถึง 192%
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 160%
 • เพิ่มความคุ้มครองเลือกได้ ครบทุกด้าน
 • รับเงินทุกปี สูงสุดปีละ 12% รวมรับเงินตลอดสัญญาสูงถึง 952%
 • ออมทรัพย์ระยะสั้น ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 800%
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึง 450%
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิตธรรมดา 150%
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 150%
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ

 • เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุเป็น 4 เท่า*
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ทุกปี ๆ ละ 5...
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง***
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 2.50 บาท*
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ทุกปี ๆ ละ 5...
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000บาท/ครั้ง***
 • มีแผนให้เลือกตามใจชอบ
 • คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
 • มีค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • แบบประกันตลอดชีพ

 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • จ่ายเบี้ยง่าย แค่ครั้งเดียว
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองยาวนาน
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองยาว จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงระยะสั้น ๆ...
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองยาวนาน
 • เริ่มต้นเร็ว สบายกว่าใคร
 • คุ้มครองสูง

 • ความคุ้มครองชีวิตสูง
 • ชำระเบี้ยหลักพัน
 • คุ้มครองหลักแสนแทนของขวัญที่มั่นคง
 • ความคุ้มครองชีวิตสูง
 • จ่ายเบี้ยครั้งเดียว
 • รับความคุ้มครองหลักแสนแทนของขวัญที่มั่นคง
 • รับความคุ้มครองชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นมรดก
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ผลตอบแทนสูง

 • รับเงินคืนทุกปี
 • ผลตอบแทนรวมสูงถึง 584 %
 • เลือกการชำระเบี้ยได้ตามใจ
 • จ่ายเบี้ยเบาสบายๆ รายเดือน
 • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 330%
 • จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง
 • รับเงินคืนทุกปี ปีกรมธรรม์ที่ 1-5:2% ปีกรมธรรม์ที่ 6-8:8% ปีกรมธรรม์ที่ 9-...
 • ผลตอบแทนรวมสูงถึง 476%
 • จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง
 • แบบประกันบำนาญ

 • รับเงินบำนาญรวมสูงสุด 390%
 • มีเงินใช้ตลอดช่วงวัยเกษียณ
 • ความพร้อมที่เลือกได้
 • รับเงินบำนาญรวมสูงสุด 450%
 • มีเงินใช้ตลอดช่วงวัยเกษียณ
 • ความพร้อมที่เลือกได้
 • รับเงินบำนาญรวมสูงสุด 390%
 • มีเงินใช้ตลอดช่วงวัยเกษียณ
 • ความพร้อมที่เลือกได้
 • คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน

 • คุ้มครองสินเชื่อรถ
 • เลือกระยะเวลาความครองได้ตามความเหมาะสม
 • เบี้ยประกันภัยถูก จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว
 • คุ้มครองสินเชื่อบ้าน
 • เลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้ตามความเหมาะสม
 • เบี้ยประกันภัยถูก จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว
 • เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

  Image CAPTCHA
  Enter the characters shown in the image.