การผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

การผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย

บริษัทให้ผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย หากมิได้ชำระเบี้ยประกันภัย

  - กรมธรรม์ประเภทสามัญ ระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระ
  - กรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลาผ่อนผัน 60 วัน นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระ

โดยถือว่ากรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน ซึ่งกรมธรรม์จะหมดความคุ้มครอง หากมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่า กรมธรรม์ประกันภัย

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.