การผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ติดต่อเรา
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 207 8888
รวดเร็วมากขึ้นด้วระบบ Live Chat

ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

การผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย

บริษัทให้ผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย หากมิได้ชำระเบี้ยประกันภัย

  - กรมธรรม์ประเภทสามัญ ระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระ
  - กรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลาผ่อนผัน 60 วัน นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระ

โดยถือว่ากรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับในระหว่างระยะเวลาผ่อนผัน ซึ่งกรมธรรม์จะหมดความคุ้มครอง หากมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่า กรมธรรม์ประกันภัย

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.