ข้อแนะนำวิธีการใช้บริการแฟ็กซ์เคลม | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ข้อแนะนำวิธีการใช้บริการแฟ็กซ์เคลม

Fax Claim คือ?
กระบวนการที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเครือข่ายแจ้งขอรับสิทธิที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในในสถานพยาบาลเครือข่ายของบริษัทฯ และแจ้งค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย เพื่อขอยืนยันความคุ้มครองสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้การพิจารณาความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญานั้นๆ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยขณะรับการรักษา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินไหม โทรศัพท์ 02-207-8888 กด 2 ทุกวัน

ตั้งแต่ 8.00 - 18.00 น.

 

ช่องทางการส่งเรื่องเรียกร้องสินไหม

 

วิธีการเรียกร้องผ่าน รพ.เครือข่าย

Fax Claim:      กรณีเป็นผู้ป่วยใน (PA/HC)
OPD เครดิต:    กรณีเป็นผู้ป่วยนอก (PA/HC) และ เป็นกรณีประสพอุบัติเหตุเท่านั้น

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์โรงพยาบาลในเครือข่าย แบบผู้ป่วยใน

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์โรงพยาบาลในเครือข่าย แบบผู้ป่วยนอก

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์โรงพยาบาลนอกเครือข่าย

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.