คณะกรรมการบริษัท | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ติดต่อเรา
ไทยสมุทรประกันชีวิต
เพราะเราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการออนไลน์ iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย

แบบประกันของเรา
ไทยสมุทรประกันชีวิต
เพราะเราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท

1. นายกีรติ อัสสกุล
ประธานกรรมการ

2. นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
กรรมการผู้จัดการ

3. นายวีรวุฒิ อัสสกุล
ที่ปรึกษา

4. นางวัลลภา อัสสกุล
กรรมการ

5. ดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย
​กรรมการ

6. ดร.สมชาย ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการ

7. นางดัยนา บุนนาค
กรรมการ

8. นายฮิเดะยุคิ  โอฮาชิ
กรรมการ

9. นางสาวทัศนีย์ ธรรมพิพิธ
กรรมการ

10. นายสมาน   ทิพยไกรศร
กรรมการ

11. รศ.จารุพร  ไวยนันท์
กรรมการ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.