รางวัลแห่งความสำเร็จ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ติดต่อเรา
ไทยสมุทรประกันชีวิต
เพราะเราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการออนไลน์ iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย

แบบประกันของเรา
ไทยสมุทรประกันชีวิต
เพราะเราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2558

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อเนื่องปีที่ 3 ประจำปี 2558

จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อเนื่องปีที่ 2 ประจำปี 2557

จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557

จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2556

จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2555

ในโครงการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2555 จากการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards

มอบให้แก่คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ในนามของกรรมการผู้จัดการบริษัท จาก Enterprise Asia หนึ่งในรางวัล AsiaPacific Entrepreneurship Awards เป็นรางวัลที่มอบเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีการบริหารงานที่โดดเด่น และมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จ

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2554

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2554

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2553

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2553

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2553

จากหอการค้าไทย

รับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2553

จากหอการค้าไทย

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2550

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.