วิสัยทัศน์และพันธกิจ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ติดต่อเรา
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 207 8888
รวดเร็วมากขึ้นด้วระบบ Live Chat

ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 5 ของบริษัทประกันชีวิตของไทยในปี 2568
พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับลูกค้า สร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ครอบครัว เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่อบอุ่น ความมั่งคั่งและมั่นคง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 

พันธกิจ

สร้างหลักประกันทางการเงินแก่ครัวเรือน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับทุกความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต พร้อมบริการที่เป็นมืออาชีพ โดยยึดลูกค้าและตัวแทนเป็นศูนย์กลาง

ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่าและเติบโตอย่างมั่นคง

เป็นบริษัทที่ตัวแทนและพนักงานมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จ เปิดโอกาสให้คิดสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวทันต่อสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่อบอุ่น

สร้างตัวแทนมืออาชีพครอบคลุมในทุกตำบล ด้วยการพัฒนาอย่างเป็นสากล พร้อมสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงในอาชีพตัวแทน

ยึดมั่นในจรรยาบรรณและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครัวเรือน และพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.