วิสัยทัศน์และพันธกิจ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 5 ของบริษัทประกันชีวิตของไทยในปี 2568
พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับลูกค้า สร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ครอบครัว เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่อบอุ่น ความมั่งคั่งและมั่นคง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 

พันธกิจ

สร้างหลักประกันทางการเงินแก่ครัวเรือน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับทุกความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต พร้อมบริการที่เป็นมืออาชีพ โดยยึดลูกค้าและตัวแทนเป็นศูนย์กลาง

ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่าและเติบโตอย่างมั่นคง

เป็นบริษัทที่ตัวแทนและพนักงานมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จ เปิดโอกาสให้คิดสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับตัวทันต่อสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่อบอุ่น

สร้างตัวแทนมืออาชีพครอบคลุมในทุกตำบล ด้วยการพัฒนาอย่างเป็นสากล พร้อมสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงในอาชีพตัวแทน

ยึดมั่นในจรรยาบรรณและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครัวเรือน และพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.