ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลือกคำถวายพระพร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ       คำถวายพระพรทั้งหมด


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คนนิระนาม เร่ร่อน. วัดโนนสว่่าง /สร้อยลัดดา ในวันออกพรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คนนิระนามในวันออกพรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คนนิระนามในวันออกพรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อดิศร. ศิริสาขา ในวันออกพรรษานี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อดิศร. ศิริสาขาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อุบาสิกา สร้อยลัดดา สีหาวงศ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พระ นพดล ศิริสาขาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมชาย. ศิริสาขา / เทพปราณี บ้านพักคนพิการชราขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมชาย. ศิริสาขา / ลุงพิการ~บ้านพัก คนพิการชราขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย นพพล ศิริสาขา. หลานเล็ก ของานปูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อดิศร. ศิริสาขา ขอพระบารมีจัดการพ่อพิการใจดำวิปลิตขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย กิตติศักดิ์. ศิริสาขา ขอพระอำนาจบารมี งานการเงิน รนณรงค์ยาเสพติด ลด ละ เลิก ยาเสพย์ติด ให้คนกล่าวหาดูถูกต้องโทษแต่บัดนี้