ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลือกคำถวายพระพร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ       คำถวายพระพรทั้งหมด


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ฝสก.มทบ.๑๖ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อส.ทพ. กันจนาถ มูสิกะสงขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาง จุฑาทิพย์ นวลเอียดขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อส.ทพ.กันจนาถ มูสิกะสงขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาง ราตรี โพธิยา.ขอมอบความดีให้หลานขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาง ศรีอุบล เทพนวล.ขอมอบความดีให้หลาน/อดิศรขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมีคิดประสงค์สิ่งใดได้สิ่งนั่นการเงินการงานได้รับภารกิจรวดเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมีคิดประสงค์สิ่งใดได้สิ่งนั่นการเงินการงานได้รับภารกิจรวดเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาย อดิศร ศิริสาขา ขอพระบารมีคิดประสงค์สิ่งใดได้สิ่งนั่นการเงินการงานได้รับภารกิจรวดเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ชลิต สันติธรารักษ์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ มว.ดย.มทบ.16ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ศิรชัช จิวเมือง