ค้นหาข้อมูลประกันที่ตรงกับความต้องการของคุณ: | Ocean Life Insurance
 • Contact Us
 • Our Services
 • About Us

Contact Us
Ocean Life Insurance
Love empowers your life

Our Services
Ocean Life Insurance
Love empowers your life

About Us
Ocean Life Insurance
Love empowers your life

Ocean Life Insurance

Find information

ค้นหาข้อมูลประกันที่ตรงกับความต้องการของคุณ:

คุ้มครองอุบัติเหตุ

 • เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุเป็น 4 เท่า*
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ทุกปี ๆ ละ 5...
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง***
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 2.50 บาท*
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ทุกปี ๆ ละ 5...
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000บาท/ครั้ง***
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลก สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง (2)
 • รับเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท (สำหรับห้องทั่วไป...
 • รับเงินก้อน 15,000 บาท เมื่อได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกชิ้นใหญ่แตกหัก
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 12 ล้านบาท*
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลกสูงสุดถึง 100,000 บาท/ครั้ง
 • มีเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล
 • มีแผนความคุ้มครองให้เลือกตามใจชอบถึง 14 แผน
 • คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
 • มีค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • แบบประกันบำนาญ

 • รับเงินบำนาญทุกปี ยาวนานถึงอายุ 85 ปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญสูงสุดถึง 200%*
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
 • รับเงินบำนาญสูงสุด 18% ต่อปี
 • รับเงินบำนาญถึงอายุครบ 90 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
 • รับเงินบำนาญ 15% ต่อปี
 • ความพร้อมที่เลือกได้
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท
 • คุ้มครอง+ออมทรัพย์

 • รับเงิน 8% ทุกๆ 5 ปี รวมรับเงินตลอดสัญญาสูงถึง 192 %
 • คุ้มครองชีวิตสูงถึง 160 % ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 21 - 25
 • เพิ่มความคุ้มครองเลือกได้ ครบทุกด้าน
 • จ่ายเบี้ยเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี
 • ครบสัญญามีเงินคืนสูงถึง 690%
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปี สูงสุด 160% (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 21 - 25...
 • รับเงินคืน 8% ทุกๆ 5 ปี (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5,10,15,20)
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 192%
 • รับเงินคืนทุกปี สูงสุดปีละ 12% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 952%
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 800% (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8-15)
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนได้
 • มั่นใจ ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 450%**
 • อุ่นใจ มีเงินออมในอนาคต ครบสัญญารับเงินก้อน 150%
 • ดีต่อใจ เบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • แบบประกันตลอดชีพ

 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี แต่รับความคุ้มครองถึงอายุครบ 90 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 250%
 • รับความคุ้มครองยาวถึงอายุครบ 95 ปี
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคมะเร็ง...
 • แบบประกันสำหรับคนมองการณ์ไกล...
 • ชำระเบี้ยเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองยาวถึงอายุครบ 99 ปี
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพหรืออุบัติเหตุเพิ่มเติมได้
 • คุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็งและกลุ่มโรคสมอง 100% โรคสุดฮิตที่คนทำงานกลัว...
 • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 300%** ถึงอายุครบ 90 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยคงที่ 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุครบ 90 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ใครก็ทำได้ เพียงแถลงคำถามสุขภาพ
 • จ่ายสบายๆ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเดือนละ 500 – 4,000 บาท
 • คุ้มครองตลอดชีพ จนถึงอายุครบ 90 ปี กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับรวม 300%...
 • คุ้มครองสูง

 • รับความคุ้มครองชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นมรดก
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • คุ้มครองชีวิต 100% ตลอดสัญญา
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100%
 • ซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง โรคมะเร็ง...
 • รับความคุ้มครองสูง จ่ายค่าเบี้ยสบายๆ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คงที่ตลอดสัญญา
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคมะเร็ง...
 • ผลตอบแทนสูง

 • จ่ายเบี้ยเบาสบายๆ รายเดือน
 • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 330% ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 3-10
 • จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง
 • รับเงิน 20% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 6
 • รับเงิน 100% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 – 9
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 530%
 • รับเงิน 20% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6
 • รับเงิน 100% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 560%
 • คุ้มครองสุขภาพ

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ทั้งจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ...
 • ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่าย* (...
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จากกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน**
 • คุ้มครองโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
 • ตรวจพบมะเร็งคุ้มครองสูงสุดถึง 115%**
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งก่อนระยะลุกลาม และระยะลุกลาม
 • เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ฐานะผู้ป่วยใน)...
 • รับผลประโยชน์ชดเชยการขาดรายได้นานสูงสุด 730 วัน
 • รับความคุ้มครองเป็น 2 เท่า เมื่อเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
 • คุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ รวมสูงสุด 110%
 • คุ้มครองโรคร้ายแรงรวม 50 โรค รวมสูงสุด 120%
 • คุ้มครองยาวสูงสุดถึงอายุ 75 ปี
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท*
 • คุ้มครอง 6 โรคร้าย ที่คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุด**
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม
 • คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน

 • คุ้มครองสินเชื่อบ้าน
 • ซื้อง่าย จ่ายเอง ผ่านทางออนไลน์
 • เบี้ยประกันถูกกว่าทางเลือกอื่น
 • Image CAPTCHA
  Enter the characters shown in the image.