คุณรู้หรือไม่?
ทุกคนมีสิทธิ์ โดนปล้น

คนไทยเป็นมะเร็ง 122,757คน
เสียชีวิต 8 คน / ชั่วโมง

ทุก ๆ 4 คน ป่วยโรคสมอง 1 คน
เสียชีวิต ปีละ 30,000 คน

ค่ารักษาพยาบาล
โรคมะเร็ง + สมอง
สูงขึ้นทุกปี

ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค
ถ้าไม่อยากโดน ยกครัว
โอ้ขอแนะนำ CI SUPER PROTECTปีนี้จ่ายเบี้ยเท่าไหร่ ปีหน้าจ่ายเท่านั้น

จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี

เป็น / ไม่เป็น ก็ได้เงินคืน 100%
 • คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุด 300%
 • จ่ายเบี้ยฯ ฟรีค่าธรรมเนียมทุกปี เมื่อจ่ายเบี้ยด้วยบัตรเครดิต
 • เบี้ยฯ ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดสูงสุด 100,000 บาท
 • ซื้อเมื่ออายุน้อยคุ้มค่ากว่าด้วยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึง 59%*
 • ประกันคุ้มครองมะเร็งและโรคสมอง รวม 17 โรคร้ายแรง**
 • ชมภาพยนตร์ โฆษณา

  โปรโมชั่นสุดคุ้ม          
  *อายุน้อยเบี้ยประกันภัยถูกกว่าสูงสุด 59% คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรายปี เพศหญิงอายุ 6 ปี เทียบกับเพศหญิงอายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
  **กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งใน 17 โรค (โรคมะเร็ง และโรคสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน) ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ รับผลประโยชน์สูงสุด 100% เท่ากันทุกโรค
  - ดูรายละเอียดแบบประกันและเงื่อนไขการรับประกันภัยได้ที่ https://bit.ly/389bKcl
  - % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  - ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10
  - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด
  - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
  - เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัท กำหนด
  คุณรู้หรือไม่?
  ทุกคนมีสิทธิ์ โดนปล้น

  คนไทยเป็นมะเร็ง 122,757คน
  เสียชีวิต 8 คน / ชั่วโมง
  ทุก ๆ 4 คน ป่วยโรคสมอง 1 คน
  เสียชีวิต ปีละ 30,000 คน

  ค่ารักษาพยาบาล
  โรคมะเร็ง + สมอง
  สูงขึ้นทุกปี

  ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค
  ไม่อยากโดน ยกครัว
  โอ้ขอแนะนำ CI SUPER PROTECT


  ปีนี้จ่ายเบี้ยเท่าไหร่ ปีหน้าจ่ายเท่านั้น
  จ่ายเบี้ย 10ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 90ปี
  เป็น / ไม่เป็น ก็ได้เงินคืน 100%
 • คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุด 300%
 • จ่ายเบี้ยฯ ฟรีค่าธรรมเนียมทุกปี เมื่อจ่ายเบี้ยด้วยบัตรเครดิต
 • เบี้ยฯ ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดสูงสุด 100,000 บาท
 • ซื้อเมื่ออายุน้อยคุ้มค่ากว่าด้วยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึง 59%*
 • ประกันคุ้มครองมะเร็งและโรคสมอง รวม 17 โรคร้ายแรง**
 • ชมภาพยนตร์ โฆษณา

  โปรโมชั่นสุดคุ้ม
  - ดูรายละเอียดแบบประกันและเงื่อนไขการรับประกันภัยได้ที่ https://bit.ly/389bKcl
  - % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  - ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10
  - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด
  - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
  - เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัท กำหนด
  คุณรู้หรือไม่?
  ทุกคนมีสิทธิ์ โดนปล้น

  คนไทยเป็นมะเร็ง 122,757คน
  เสียชีวิต 8 คน / ชั่วโมง

  ทุก ๆ 4 คน ป่วยโรคสมอง 1 คน
  เสียชีวิต ปีละ 30,000 คน


  ค่ารักษาพยาบาล
  โรคมะเร็ง + สมอง
  สูงขึ้นทุกปี

  ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค
  ไม่อยากโดน ยกครัว
  โอ้ขอแนะนำ CI SUPER PROTECT  ปีนี้จ่ายเบี้ยเท่าไหร่ ปีหน้าจ่ายเท่านั้น


  จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี


  เป็น / ไม่เป็น ก็ได้เงินคืน 100%

 • คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุด 300%
 • จ่ายเบี้ยฯ ฟรีค่าธรรมเนียมทุกปี เมื่อจ่ายเบี้ยด้วยบัตรเครดิต
 • เบี้ยฯ ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดสูงสุด 100,000 บาท
 • ซื้อเมื่ออายุน้อยคุ้มค่ากว่าด้วยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึง 59%*
 • ประกันคุ้มครองมะเร็งและโรคสมอง รวม 17 โรคร้ายแรง**
 • ชมภาพยนตร์ โฆษณา

  โปรโมชั่นสุดคุ้ม
  - ดูรายละเอียดแบบประกันและเงื่อนไขการรับประกันภัยได้ที่ https://bit.ly/389bKcl
  - % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  - ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10
  - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด
  - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
  - เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัท กำหนด