รับสิทธิ์ใช้บริการระดับโลกได้ง่ายๆ
หมายเหตุ : ประกันมะเร็ง พลัส (คุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง) (CI50) เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง (CI50)
ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกัน โอเชี่ยนไลฟ์ ซุปเปอร์ เฮลท์แคร์ 90/10