เพราะทุกชีวิต
มีสิทธิ์เลือกอนาคตได้ด้วยตัวเอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต รักและห่วงใยคนไทย
อยากให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียม การได้รับคำปรึกษากับแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากทั่วโลกจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก
หรือไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป

บริการ Best Doctors คือ บริการระดับโลกที่เชื่อมคุณให้เข้าถึงการวินิจฉัย
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั่วโลกกว่า 53,000 คน เพียงแค่ยกหูและ
โทรหาเรา แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ Best Doctors จะ
ดำเนินการติดต่อแพทย์และสรุปผลให้คุณใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจ

คนทั่วโลกมั่นใจ
ในบริการ Best Doctors

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี
และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ
จากทั่วโลกกว่า 53,000 คน

เพราะทุกชีวิต
มีสิทธิ์เลือกอนาคตได้ด้วยตัวเอง

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต รักและห่วงใยคนไทย อยากให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียม การได้รับคำปรึกษากับแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากทั่วโลกจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก หรือไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป

บริการ Best Doctors คือ บริการระดับโลกที่เชื่อมคุณให้เข้าถึงการวินิจฉัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั่วโลกกว่า 53,000 คน เพียงแค่ยกหูและ โทรหาเรา แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ Best Doctors จะ ดำเนินการติดต่อแพทย์และสรุปผลให้คุณใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจ

คนทั่วโลกมั่นใจ
ในบริการ Best Doctors

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ จากทั่วโลกกว่า 53,000 คน

จุดเด่นและความแตกต่าง

บริการ Best Doctors จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต
คืออีกหนึ่งบริการด้วยรักจากใจ ส่งมอบความห่วงใยให้ลูกค้า
เราจึงคัดสรรผู้ให้บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ชั้นนำ
จากทั่วโลกที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ามากว่า 30 ปี

จุดเด่นและความแตกต่าง

บริการ Best Doctors จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต คืออีกหนึ่งบริการด้วยรักจากใจ ส่งมอบความห่วงใยให้ลูกค้า เราจึงคัดสรรผู้ให้บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ชั้นน จากทั่วโลกที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้ามากว่า 30 ปี

รับสิทธิ์มากกว่าใคร
ใช้บริการได้ทั้งตัวคุณ และคนที่รัก

เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ใช้บริการในนามลูกค้า
OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ เท่านั้น

รับสิทธิ์มากกว่าใคร ใช้บริการได้ทั้งตัวคุณ และคนที่รัก

เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ใช้บริการในนามลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรฯ เท่านั้น

วิธีรับสิทธิ์ ง่ายๆ 2 ช่องทาง

วิธีรับสิทธิ์ ง่ายๆ 2 ช่องทาง

7 ขั้นตอนง่ายๆ เมื่อต้องการใช้บริการ


เงื่อนไขบริการ


1. การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การวิเคราะห์ผลวินิจฉัยของแพทย์ การให้คำแนะนำแผนการรักษาสุขภาพ การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นการให้บริการโดย Best Doctors โดยตรง บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ Best Doctors ดังกล่าวแต่อย่างใด
2. บริการ Best Doctors ไม่ใช่การประกันภัย และไม่ได้ทำหน้าที่แทนแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของบริษัทฯ และไม่ถือว่าบริษัทฯ รับทราบหรือรู้ถึงข้อมูลการรักษาสุขภาพของท่านและสมาชิกในครอบครัวของท่านแต่อย่างใด
3. ข้อมูลประวัติผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จาก Best Doctors และการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นั้นมาจากบริษัท Best Doctors
4. บริการ Best Doctors เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิใช้บริการ Best Doctors โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการ Best Doctors เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
7. ลูกค้าสามารถใช้บริการ Best Doctors ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสัญญาเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนดสิ้นผลบังคับ (แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน)
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขการใช้บริการ หรือยกเลิกบริการ Best Doctors โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริการ Best Doctors เป็นการให้บริการของบริษัท Best Doctors บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์ และผู้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนใช้บริการ Best Doctors เท่านั้น
10. บริการ Best Doctors ผู้มีสิทธิใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
11. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
12. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้รับบริการควรทำความเข้าใจในรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขก่อนใช้บริการ

1. การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การวิเคราะห์ผลวินิจฉัยของแพทย์ การให้คำแนะนำแผนการรักษาสุขภาพ การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทาง การแพทย์เป็นการให้บริการโดย Best Doctors โดยตรง บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ Best Doctors ดังกล่าวแต่อย่างใด
2. บริการ Best Doctors ไม่ใช่การประกันภัย และไม่ได้ ทำหน้าที่แทนแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ของบริษัทฯ และไม่ถือว่าบริษัทฯ รับทราบหรือรู้ถึงข้อมูลการรักษาสุขภาพของท่าน และสมาชิกในครอบครัวของท่านแต่อย่างใด
3. ข้อมูลประวัติผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จาก Best Doctors และการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นั้นมาจากบริษัท Best Doctors
4. บริการ Best Doctors เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิใช้บริการ Best Doctors โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการ Best Doctors เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
7. ลูกค้าสามารถใช้บริการ Best Doctors ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสัญญาเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนดสิ้นผลบังคับ (แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นก่อน)
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขการใช้บริการ หรือยกเลิกบริการ Best Doctors โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริการ Best Doctors เป็นการให้บริการของบริษัท Best Doctors บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนใช้บริการ Best Doctors เท่านั้น
10. บริการ Best Doctors ผู้มีสิทธิใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
11. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
12. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้รับบริการควรทำความเข้าใจ ในรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขก่อนใช้บริการ