สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC   
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับช่องทาง

*รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ทั้งเบี้ยประกันชีวิตปีแรกและเบี้ยประกันปีต่ออายุด้วยบัตรเครดิต KTC  (ระหว่างวันนี้ – 30 มิถุนายน 2565) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ไม่จำกัดตลอดรายการ (รับสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องแลกคะแนน)

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันของ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต ด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 1% ของค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งเบี้ยประกันภัยปีแรก และ/หรือ เบี้ยประกันปีต่ออายุ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อเซลล์สลิป เครดิตเงินคืน
500,000 บาทขึ้นไป 1%
50,000 – 499,999  บาท 0.7%
10,000 – 49,999  บาท 0.6%

% หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ

วิธีการรับสิทธิ์ : เพียงลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์  www.ktc.co.th/oceanlife หรือ ลงทะเบียนผ่านทาง SMS พิมพ์ OLC ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

 • สมาชิกต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันเดียวกับวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกัน (ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถรับสิทธิ์ตลอดรายการ)
 • ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรฯ จะไม่ได้รับคะแนน KTC FOREVER หรือ KTC ROP จากยอดชำระค่าเบี้ยประกันที่นำมาคำนวณ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 12% ของค่าเบี้ยประกันครบทุก 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิป โดยใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท

 • เพียงลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ คลิก : www.ktc.co.th/oceanlife หรือ ผ่านทาง SMS ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) พิมพ์  OLR  เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย ‘#’ ตามด้วยจำนวนคะแนน KTC FOREVER ที่ต้องการแลกเงินคืน (ทุก 1,000 คะแนน ต่อยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
 • ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
 • สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนนได้ตามจำนวนที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน สูงสุดไม่เกินยอดชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป 

หมายเหตุ :

 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตประเภท Unit Linked และรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 • เคทีซีจะทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ผ่านบัตรฯตามเงื่อนไขรายการนี้
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันชีวิตและการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต โทร. 0 2207 8888
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/oceanlife

​เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1%

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต ผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในช่วงระหว่างวันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรกดเงินสด KTC PROUD  และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิประโยชน์นี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ OLC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อน หรือภายในวันที่ทำรายการ  ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนนี้
 4. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการมาคำนวณเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 5. การคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% นั้น เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแต่ละเซลส์สลิป จากวันแรกที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จจนถึงวันสิ้นเดือนเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือน จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน

เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตสมาชิก ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกับ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิตผ่าน บัตรฯ ภายในระยะเวลารายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC - SCG VISA PURCHASING, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรกดเงินสด KTC PROUD  และบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิประโยชน์นี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนทุกครั้งที่มียอดใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ OLR เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย #  ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่เบอร์ 0613845000 โดยสมาชิกต้องส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ ตัวอย่าง สมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรฯ จำนวน 35,800 บาทต่อเซลส์สลิป และต้องการใช้คะแนนจำนวน 35,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจะต้องส่งข้อความ SMS พิมพ์ OLR 1234567891234561#35000 เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
 4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิเกินกว่า 1 ครั้ง ต่อกรมธรรม์ เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนครั้งที่มีการระบุจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่านั้น มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆเคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิการเข้าร่วมรายการนี้
 5. สมาชิกที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ของ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต ผ่านบัตรฯ ทุก 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในระยะเวลารายการ สมาชิกสามารถใช้คะแนนทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท (หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 120 บาท) ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

  ตัวอย่าง สมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรฯ จำนวน 35,800 บาทต่อเซลส์สลิป สมาชิก สามารถใช้คะแนนจำนวน 35,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 4,200 บาท หรือใช้ทุก 1,000 คะแนน ต่อยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. สมาชิกสามารถใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกหรือรวมใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 8. คะแนนจะถูกทำการหักออกจากคะแนนของบัตรฯที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนที่สมาชิกใช้เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากการใช้คะแนนแลกรับ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น โดยจะคำนวณ เป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือน จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย

 1. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้
 2. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบชำระเต็มจำนวนเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทุกประเภท, รายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตประเภท Unit Linked ,ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน เครดิตเงินคืน และการเข้าร่วมรายการผ่อนชำระกับบัตรฯ สำหรับการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit linked) ทุกประเภท
 4. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันชีวิตและการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันชีวิตตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต โทร. 0 2207 8888
 10. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ ให้เป็นไปตามที่ บมจ. ไทยสมุทร ประกันชีวิต กำหนด สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th/oceanlife
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ