สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย

 1.   โครงการความร่วมมือกับ KBank (KBank 0% Installment – CI SUPER PROTECT)  (โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564) 
 2.   โครงการความร่วมมือกับ KBank (KBank Reward Point 2021)  (โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564) 
 3.   คะแนน K Point สูงสุด 35,000 คะแนน เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยงวดรายปี เต็มจำนวน  (โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564) 

1. โครงการความร่วมมือกับ KBank (KBank 0% Installment – CI SUPER PROTECT) 

    >> สำหรับการผ่อนชำระ 0% KBank Smart PAY นานสูงสุด 3 เดือน เมื่อขอเอาประกันชีวิต แบบ CI SUPER PROTECT (ซีไอ ซูเปอร์ โพรเทค) ผ่านทุกช่องทาง ของ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิตทั่วประเทศ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย (KBank) ระหว่างตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 และได้รับการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย จาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 

 • ระยะเวลาโครงการ : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ CI SUPER PROTECT
 • สำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KBank 
 • ช่องทางที่ร่วมโครงการ ทุกช่องทาง 
 • หมายเหตุ
  • 1. ​เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรก เท่านั้น 
  •  2. ลูกค้าจะต้องมารูดบัตรที่เครื่อง EDC ด้วยตัวเองเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 1. ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะการขอทำประกันกรมธรรม์ใหม่ ภายในระยะเวลาร่วมรายการและได้รับการอนุมัติรับประกันภัยจาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต เท่านั้นยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต กำหนด ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
 5. ธนาคารกสิกรไทยไม่มีส่วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตามรายการนี้
 6. ธนาคารกสิกรไทยสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 7. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

2. โครงการความร่วมมือกับ KBank (KBank Reward Point 2021)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย ใช้คะแนน KBank Reward Point 1,000 คะแนน แลกแทนเงินสด 100 บาท เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อขอเอาประกันชีวิต ผ่านช่องทาง Digital Sales (Omni Channel) การตลาดสถาบัน 1 และ การตลาดสถาบัน 2 ของ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 และได้รับการพิจารณาอนุมัติรับประกันภัย จาก บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต 

 • ระยะเวลาโครงการ : วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับช่องทาง
 • สำหรับลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KBank
 • ช่องทางที่ร่วมโครงการ (ช่องทาง Digital Sales, Alternative1 และAlternative2 เท่านั้น)

หมายเหตุ เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรกเ ท่านั้น

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมแทนเงิน

 1. ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น 
 2. บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 3. กำหนดการแลกคะแนนสะสมตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ 
 4. กรณีแลกคะแนนแทนเงิน เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 คะแนนไม่สามารถแลกแทนเงินได้ 
 5. กรณีแลกคะแนนเป็นส่วนลด จำกัดสิทธิ์เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น เศษทศนิยมไม่สามารถนำมาคำนวณส่วลดและยอดเงินส่วนต่างที่เหลือไม่สามารถนำไปผ่อนต่อได้
 6. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
 7. คะแนนสะสมไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินได้
 8. คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงินภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนน เท่านั้น
 9. คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 10. ธนาคาร สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 11. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุ

หมายเหตุ  

*/** บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card  บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้

 

3. คะแนน K Point สูงสุด 35,000 คะแนน เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยงวดรายปี เต็มจำนวน

ใช้จ่ายครบจำนวน/เซลส์สลิป

รับคะแนนสะสมเพิ่ม
 20,000 - 49,999.- บาท 1,400 คะแนน
  50,000 - 99,999.- บาท 3,500 คะแนน
100,000 - 299,999.- บาท 7,000 คะแนน
300,000 - 499,999.- บาท 21,000 คะแนน
500,000 บาทขึ้นไป 35,000 คะแนน

หมายเหตุ : ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ IS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ตัวอย่าง IS 123456789101

ต่อที่ 2 เครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนน K Point แลกเท่ากับยอดชำระเบี้ยประกันภัน

* หมายเหตุ เงื่อนไขการให้บริการ การรับและการใช้ K Point รวมถึงเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ กำหนด บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์ เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  K-Contact Center โทร. 0 2888 888

วิธีการร่วมกิจกรรม
1 . ชำระเบี้ยเต็มจำนวนรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 35,000 คะแนน
ลูกค้า Ocean Life ไทยสมุทร ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ IS เว้นวรรณ ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย พร้อมส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ตัวอย่าง IS 123456789101

2. รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนน K Point แลกเท่ายอดชำระเบี้ยประกัน
ลูกค้า Ocean Life ไทยสมทร ต้องพิมพ์ SMS KIR (เว้ณวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรณ) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) พร้อมส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไขการรับของรางวัล :  ชำระเบี้ยเต็มจำนวนรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 35,000 คะแนน

 1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยลงทะเบียน ผ่าน SMS พิมพ์ IS เว้นวรรณ ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้ความตอบกลับ
 3. ธนาคารจะคำนวณยอดคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายในหมวดประกัน โดยยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่ Visa และ Master Card International กำหนดดังนี้ 00063. 05960, 06300 ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ - นามสกุล ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 – 31 ก.ค. 2564
 4. จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท หรือคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 35,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 5. การคิดคะแนนสะสม คือ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน (ยกเว้นบัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย ยอดใช้จ่าย 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 2 คะแนน )
 6. บัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 7.  ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน สะสมพิเศษ
 8. คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขการรับของรางวัล : รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนน K Point แลกเท่ายอดชำระเบี้ยประกัน

 1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น
 2. สำหรับลูกค้า Ocean Life ไทยสมุทร ที่เป็นผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 12% โดยพิมพ์ KIR (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก สุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 3. ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้ จ่ายที่ซื้อประกัน เท่านั้น
 4. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่าน ระบบ SMS
 5. กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
 6. คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่ สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 7. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
 8. คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่ มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกรับเครดิตเงินคืนในรายการที่กำหนด (ยกเว้นคะแนนจากบัตรเครดิตร่วมเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ-กสิกรไทย บัตรพีทีทีบเครดิตการ์ด บัตรเครดิตวันสยาม, บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นคะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริมไม่สามารถนำมา รวมกันได้และไม่สามารถนำมารวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้)

หมายเหตุ 

 1. บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทยเบฟ บัตรเครดิตวนสยามกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการได้
 2. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บเป็น สกุลเงินต่างประเทศ รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay, KBank Smart Pay By Phone ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน การซื้อหน่วยลงทุนทุก ประเภท (SSF/SSFX/RMF) การชำระภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ ตลอดจนรายการ ค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5.  บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

OCEAN CLUB APP ใช้ชีวิตดี๊ดี กับ OCHI COIN

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย
สะดวก รวดเร็ว พร้อม ช้อป ชิม ชิล ไปกับ OCHI COIN

ดาวน์โหลดเลย

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ