คณะกรรมการบริษัท | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท

1. นายกีรติ อัสสกุล
ประธานกรรมการ

2. นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

3. นายวีรวุฒิ อัสสกุล
ที่ปรึกษา

4. นางวัลลภา อัสสกุล
กรรมการ

5. ดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย
​กรรมการ

6. ดร.สมชาย ธรรมศิริทรัพย์
กรรมการ

7. นางดัยนา บุนนาค
กรรมการ

8. คุณยาสุฮิโระ คุโบตะ
กรรมการ

9. นายสมาน   ทิพยไกรศร
กรรมการ

10. รศ.จารุพร  ไวยนันท์
กรรมการ

11. นายอภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา
กรรมการ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.