ร่วมสนุกตอบแบบสอบถาม กับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร สำหรับ 5 ท่านแรก ที่ตอบคำถามโดนใจ รับสเปรย์พ่นจมูก TAFFIX ป้องกันไวรัส มูลค่า 750 บาท | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ร่วมสนุกตอบแบบสอบถาม กับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร สำหรับ 5 ท่านแรก ที่ตอบคำถามโดนใจ รับสเปรย์พ่นจมูก TAFFIX ป้องกันไวรัส มูลค่า 750 บาท

รายละเอียดกิจกรรม :  ร่วมสนุกตอบแบบสอบถาม กับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร สำหรับ 5 ท่านแรกที่ตอบคำถามโดนใจ รับสเปรย์พ่นจมูก TAFFIX ป้องกันไวรัส มูลค่า 750 บาท

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 – 6 สิงหาคม 2564

ของรางวัล : สเปรย์พ่นจมูก TAFFIX ป้องกันไวรัส มูลค่า 750 บาท จำนวน 5 รางวัล

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม :
1. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิก OCEAN CLUB Application เท่านั้น
2. 
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี OCEAN CLUB Application สามารถดาวน์โหลด ได้ที่
   >> 
iOS คลิก : https://apple.co/3hIjM1W
   >> 
Android คลิก : https://bit.ly/3rcCtyf

วิธีการร่วมกิจกรรม :
1. เข้าใช้งาน OCEAN CLUB Application
2. เลือกเมนู “เพิ่ม OCHI COIN”
3. เลือกเมนูย่อย “กิจกรรม (Activity)”
4. กดเข้าร่วมกิจกรรม “ร่วมสนุกตอบแบบสอบถาม กับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร”
5. ตอบแบบสอบถาม และกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อรับของรางวัล ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด      

*เงื่อนไขการรับของรางวัล :

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนด เท่านั้น

2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 – 6 สิงหาคม 2564

3. ของรางวัล สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำครบตามกติกา และตอบคำถามโดนใจผู้พิจารณาของบริษัทฯ ที่สุด จำนวน 5ท่าน  

4. ของรางวัลจำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

5. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ช่องทาง LINE Official Account หน้า Timeline และ OCEAN CLUB Application

6. บริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใน 60 วันทำการ หลังจากวันสิ้นสุดกิจกรรม

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป :

1.  ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่น

2.  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ต่อผู้ให้บริการเอง

4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการ ที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อ  บริษัทฯ ที่จำหน่าย หรือให้บริการโดยตรง

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ

10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ สเปรย์พ่นจมูก TAFFIX ติดต่อ Indochina Healthcare Ltd. โทร 0 2513 0682

12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

#Oceanlifepage #รักคือพลังของชีวิต #OCEANCLUBAPP

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.