พิเศษ รับ "นาฬิกาออกกำลังกาย Garmin หรือ LOVE LIFE SET" เพียงขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่และชำระเบี้ย งวดรายปี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

พิเศษ รับ "นาฬิกาออกกำลังกาย Garmin หรือ LOVE LIFE SET" เพียงขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่และชำระเบี้ย งวดรายปี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์

 

รายละเอียดกิจกรรม : พิเศษ เพียงขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่และชำระเบี้ย งวดรายปี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ เลือกรับของรางวัล อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (นาฬิกาออกกำลังกาย Garmin มูลค่ารางวัลละ 6,790 บาท หรือ LOVE LIFE SET ชุดดูแแลสุขภาพที่บ้าน มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท)
*หมายเหตุ จำกัด 1รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์ โดย เลือกรับของรางวัลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อกรมธรรม์ เท่านั้น

ระยะเวลากิจกรรม :  วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

ของรางวัล:  เลือกรับของรางวัล อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. นาฬิกาออกกำลังกาย Garmin มูลค่ารางวัลละ 6,790 บาท หรือ
2. LOVE LIFE SET ชุดดูแแลสุขภาพที่บ้าน มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท 
ประกอบด้วย  - ปรอทวัดไข้ แบบดิจิตอล
               
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
               
- บริการปรึกษาแพทย์ทางไกล 1 ครั้ง
               
- บริการปรึกษาจิตแพทย์ทางไกล 1 ครั้ง
               
- หน้ากากผ้าโอชิ 1 ชิ้น
               
- เจลแอลกอฮอล์ 1 ชิ้น
               
- Card แสดงความห่วงใย พร้อมวิธีการใช้งานอุปกรณ์และบริการต่างๆ
*หมายเหตุ จำกัด 1รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์ โดย เลือกรับของรางวัลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อกรมธรรม์ เท่านั้น

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม:
1. 
สำหรับลูกค้าไทยสมุทรประกันชีวิตที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ และขอทำสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่ ตามแบบประกันภัย ที่บริษัทฯ กำหนด โดยชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่ งวดรายปี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และได้ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife) หรือ Ocean Club Application

2. สำหรับลูกค้าที่ขอทำกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ และขอทำสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่ ตามแบบประกันภัย ที่บริษัทฯกำหนด โดยชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่ งวดรายปี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปต่อกรมธรรม์  ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  และบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และได้ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife) หรือ Ocean Club Application

วิธีการร่วมกิจกรรม:

1. การขอทำสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่

1.1 สำหรับลูกค้าไทยสมุทรประกันชีวิตที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับและขอทำสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่ ตามแบบประกันภัย ที่บริษัทฯกำหนด โดยชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่ งวดรายปี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  และบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และได้ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife) หรือ Ocean Club Application

1.2 สำหรับลูกค้าที่ขอทำกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ และ ขอทำสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่ ตามแบบประกันภัย ที่บริษัทฯ กำหนด โดยชำระเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่ งวดรายปี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปต่อกรมธรรม์  ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และได้ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife) หรือ Ocean Club Application

1.3 กรณีขอทำสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่หลายฉบับ นำเบี้ยประกันภัยคำนวณรวมกันได้ แต่ไม่รวมถึงกรณีชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อของสัญญาเพิ่มเติมเดิมที่มีอยู่แล้ว

   1.4 การคำนวณเบี้ยประกันภัยไม่คำนวณเศษเกิน และจะนำเศษเกินไปคำนวณรวมกับกรมธรรม์อื่นไม่ได้

1.5 การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์  เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

1.6 ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

   1.7 การจัดกิจกรรมนี้ ต้องเป็นการขอทำสัญญาเพิ่มเติมฉบับใหม่แบบประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมที่ร่วมรายการเท่านั้น

   1.8 สัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมรายการ

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลพิเศษ (CPA)
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)
 • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้ เนื่องจากการเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ (DAB)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุพิเศษ (CPA2.6)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HC)
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง (CB)
 • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้รายวัน (DAB2)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย (HC เหมาจ่าย)
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (CI)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง (CI50)
 • บันทึกสลักหลังค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเฮลท์ พลัส (Health Plus) แบบมีความรับผิดส่วนแรก
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (WP)

   1.9 สัญญาเพิ่มเติมที่ไม่ร่วมรายการ      

 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพสำหรับเด็ก (Health Kids)  
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรชำระเบี้ยครั้งเดียว (TPD.1)  Non agent
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD)  Non agent

2. การเข้าใช้งาน Application

2.1 เมื่อลูกค้ายื่นคำขอเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในการขอเอาประกันภัยเพื่อลงทะเบียน ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

2.2 ลงทะเบียน OCEAN CONNECT ผ่านช่องทาง LINE Official Account (@OceanLife) หรือ Ocean Club Application  ภายในวันที่ที่กำหนดโดยระบุ หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

2.3 หากลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ยังไม่มี Ocean Club Application สามารถดาวน์โหลด Ocean Club Application ได้ที่
    >> 
iOS     คลิก : https://apple.co/2K0WmXM
      >> Android คลิก : https://bit.ly/3gIHtVX
หรือ สามารถ Add LINE Official Account (@OceanLife) ได้ที่ : https://lin.ee/9BRHpSh 

! เงื่อนไขการรับของรางวัล :

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น

2. จำกัด  1 กรมธรรม์ ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

3. ในวันที่รับของรางวัล ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์หรือบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในวันที่ได้รับรางวัล หากมีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือ ขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบอกล้างสัญญาประกันภัยประกันภัยแล้วแต่กรณี บริษัทฯ สามารถหักเงินค่าของรางวัลตามมูลค่าของรางวัล  ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับจากเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯ กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าของรางวัล ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชดใช้เงินตามมูลค่าของรางวัล

4. บริษัทจะส่งมอบของรางวัล ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในการขอเอาประกันภัย ภายใน 60 วัน หลังจากการ ขอเอาประกันภัยผ่านการอนุมัติและบริษัทจัดส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้าแล้ว

! เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ต่อผู้ให้บริการเอง

4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกันหรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อบริษัทฯ ที่จำหน่าย หรือให้บริการโดยตรง

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ

10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. งื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเท่านั้น

12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้ให้บริการ
     >> Garmin  คลิก : https://support.garmin.com/th-TH/  
     >> Love Life Set ติดต่อ : PharmCare Group โทร. 0879896696

13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.