โอชิชวนชิม ปันอิ่ม ยิ้มได้ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอชิชวนชิม ปันอิ่ม ยิ้มได้

รายละเอียดกิจกรรม : ใช้ OCHI COIN 200 เหรียญ บริจาคร่วมสมทบทุนซื้อหมูทอดเจ๊จง 1 กล่อง ในโครงการ “โอชิชวนชิม ปันอิ่ม ยิ้มได้” กับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร เพื่อนำไปมอบให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย
ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กันยายน 2564
ของรางวัล : หมูทอดเจ๊จง จำนวน 500 กล่อง ทั้งนี้ ของรางวัลจะมอบให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย
 
คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม
1. สำหรับผู้ใช้ OCEAN CLUB APP เท่านั้น
2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้หากยังไม่มี OCEAN CLUB APP สามารถดาวน์โหลด OCEAN CLUB APP ได้ที่
    
>> iOS คลิก : https://apple.co/38epRxT
    
>> Android คลิก : https://bit.ly/38fgduX
 
วิธีการร่วมกิจกรรม 
1. เข้าใช้งาน OCEAN CLUB APP
2. กดที่เมนู “เพิ่ม OCHI COIN”
3. เข้าเมนูย่อย “กิจกรรม”
4. กด “ร่วมบริจาค” ใช้ OCHI COIN 200 เหรียญ ร่วมสนับสนุนโครงการ “โอชิชวนชิม ปันอิ่ม ยิ้มได้”
 
! เงื่อนไขการรับของรางวัล 

1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น

2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 14 – 28 กันยายน 2564 ของรางวัลจำกัด 500 รางวัล หรือจนกว่าของรางวัลจะหมดแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

3. เมื่อกดแลกรับของรางวัลผ่านทาง OCEAN CLUB APP แล้ว OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN หรือขอคืนของรางวัลทุกกรณี ก่อนกดแลกรับของรางวัลกรุณาตรวจสอบและศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการกดแลกรับของรางวัลให้เข้าใจโดยละเอียด

4. บริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัลที่ร่วมบริจาคให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

! เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป 

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ 

8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ 

9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.