OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมช่วยดูแลชีวิตคุณและคนที่คุณรัก ด้วยการส่งมอบชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน “LOVE LIFE SET” สำหรับผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพและเป็นผู้ป่วย COVID-19 ในระหว่างรอเข้ารับการรักษา | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมช่วยดูแลชีวิตคุณและคนที่คุณรัก ด้วยการส่งมอบชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน “LOVE LIFE SET” สำหรับผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพและเป็นผู้ป่วย COVID-19 ในระหว่างรอเข้ารับการรักษา

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต พร้อมช่วยดูแลชีวิตคุณและคนที่คุณรัก ด้วยการส่งมอบชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน “LOVE LIFE SET” สำหรับผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพและมีผลการตรวจแบบ RT-PCR ว่าติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งอยู่ในระหว่างรอเข้ารับการรักษา

โดยชุดดูแลสุขภาพที่บ้านประกอบด้วย

 1. ปรอทวัดไข้ แบบดิจิตอล
 2. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
 3. หน้ากากผ้าโอชิ 1 ชิ้น
 4. เจลแอลกอฮอล์ 1 ชิ้น
 5. คู่มือวิธีการใช้งานอุปกรณ์และบริการต่างๆ
 6. บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ 1 ครั้งฃ
 7. บริการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ 1 ครั้ง

ระยะเวลาโครงการ :  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564  หรือจนกว่าชุดดูแลสุขภาพที่บ้านจะหมด (จำกัด 100 ชุด) แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

 1. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HC)
 2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย (HC เหมาจ่าย)
 3. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพเฮลท์ พลัส (Health Plus) แบบมีความรับผิดส่วนแรก

 

แจ้งขอรับชุดดูแลสุขภาพที่บ้านได้ง่ายๆ เพียงโทร OCEAN LIFE CLAIMS HOTLINE โทร. 0 2207 8888 กด 2 (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

 

เงื่อนไขการรับชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน:

 1. สำหรับผู้ร่วมโครงการที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
 2. ลงทะเบียนรับชุดดูแลสุขภาพที่บ้านได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำกัด 100 ชุด หรือจนกว่าชุดดูแลสุขภาพที่บ้านจะหมด    แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
 3. จำกัด  1 ท่าน ต่อ 1 ชุด เท่านั้น
 4. ในวันที่รับชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือไม่มีการขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์หรือบอกล้างสัญญาประกันภัย ภายในวันที่ได้รับชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน  หากมีการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) หรือ ขอเวนคืนสัญญากรมธรรม์ หรือบอกล้างสัญญาประกันภัยประกันภัยแล้วแต่กรณี บริษัทฯ สามารถหักเงินค่าชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน ตามมูลค่าของชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับจากเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯ กรณีเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทฯมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชดใช้เงินตามมูลค่าของชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน
 5. บริษัทจะส่งมอบชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วันทำการ หลังนับแต่วันที่ผู้ร่วมโครงการกดยอมรับและยืนยันการลงทะเบียนรับชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับชุดดูแลสุขภาพที่บ้านให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการเอง
 4. ชุดดูแลสุขภาพที่บ้านที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของ เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกันหรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขโครงการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับชุดดูแลสุขภาพที่บ้านดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องติดต่อบริษัทฯ ที่จำหน่าย หรือให้บริการโดยตรง
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ให้ไว้ในการร่วมโครงการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 9. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของโครงการเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในการจัดโครงการนี้ทุกประการ
 10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเท่านั้น
 12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้ให้บริการ
  - LINE : @app.pharmcare
  - อีเมล : [email protected]
 13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.