CONNECT ปั๊บ รับบริการ OCEAN LIFE SAVER | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

CONNECT ปั๊บ รับบริการ OCEAN LIFE SAVER

ลูกค้า Ocean Life ไทยสมุทร 1,000 ท่านแรก ที่ลงทะเบียน Ocean Connect ผ่าน LINE Official Account OCEAN LIFE คลิก: https://bit.ly/3vUGJD8 รับสติกเกอร์ OCEAN LIFE SAVER เพื่อใช้บริการข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉิน

 • รายละเอียด กิจกรรม: ลูกค้า Ocean Life ไทยสมุทร 1,000 ท่านแรก ที่ลงทะเบียน Ocean Connect ผ่าน LINE Official Account รับสติกเกอร์ OCEAN LIFE SAVER เพื่อใช้บริการข้อมูลช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2564
 • ของรางวัล : สติกเกอร์ OCEAN LIFE SAVER  จำนวน 1,000 ใบ
 • คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม :  สำหรับลูกค้า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต และ ใช้งาน Ocean Connect ผ่าน  LINE Official Account OCEAN LIFE

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. เข้าใช้งาน Application LINE
 2. กดเพิ่มเพื่อน โดยแอด Line @Oceanlife คลิก : https://bit.ly/3vUGJD8
 3. กดเลือกบริการพิเศษ
 4. กดลงทะเบียนและกรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด     
 5. กดยอมรับและยืนยันการลงทะเบียน

*เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น

2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 6 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2564 จำกัด 1,000 รางวัล ตลอดระยะเวลากิจกรรม หรือจนกว่า ของรางวัลจะหมด แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

3. จำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

4. บริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัล ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

5. เมื่อได้รับสติกเกอร์ OCEAN LIFE SAVER แล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการ MEiDTH กำหนด

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่  ทป.4/2528 และ ทป.104/2544

*เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่นหากฝ่าฝืนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ต่อผู้ให้บริการเอง

4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลและดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้ง  ให้ทราบล่วงหน้า

6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทฯที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาด ของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ

10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเท่านั้น

12. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้ให้บริการ MEiDTH โทร. 0 97987 9747

13. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)โทร. 0 2207 8888  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.