OCEAN LIFE ไทยสมุทร ขอแนะนำบริการใหม่จาก OCEAN CONNECT ให้คุณ “กู้เงินตามกรมธรรม์” ได้ง่ายๆ บนมือถือ ผ่าน LINE@OceanLife | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ขอแนะนำบริการใหม่จาก OCEAN CONNECT ให้คุณ “กู้เงินตามกรมธรรม์” ได้ง่ายๆ บนมือถือ ผ่าน LINE@OceanLife

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ขอแนะนำบริการใหม่จาก OCEAN CONNECT ให้คุณ “กู้เงินตามกรมธรรม์” ได้ง่ายๆ บนมือถือ ผ่าน LINE@OceanLife

เข้าใช้บริการผ่าน OCEAN CONNECT เพียงแอด LINE @Oceanlife เพื่อใช้บริการตามลิงก์นี้เลย !! >> : https://bit.ly/2xpO4T6

                                                                                            

ข้อควรรู้

 • เฉพาะกรมะรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่เท่านั้น
 • กรมธรรม์ที่มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้น อายุกรมธรรม์ 1 – 2 ปี ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับแบบกรมธรรม์
 • กรมธรรม์ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิปิดบัญชีหรือขยายระยะเวลา
 • กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ (รวมหนี้สินเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ค้างชำระเดิม)
 • จำนวนเงินที่ขอกู้ขั้นต่ำ 5,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละประเภท ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  * ต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ของผู้เอาประกันเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  https://bit.ly/3gZr4vO

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2207 8888

 

#Oceanlifepage #รักคือพลังของชีวิต #OCEANCLUB #OCEANCLUBAPP #อภิสิทธิ์สำหรับคนรักการใช้ชีวิต #OCEANCONNECT

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.