คณะผู้บริหารบริษัท | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

คณะผู้บริหารบริษัท

1. นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

2. นายสมชัย  อาภรณ์ศิริพงษ์
รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลและบริหารงานสายงานประกันชีวิตด้านช่องทางตัวแทน และสายงานบริการลูกค้าธุรกิจประกันชีวิต

3. นายปิยะพร  ลี้สกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

4. นายนันทวัฒน์ บุญทันเจริญพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายช่องทางตัวแทน เขตบริหารงาน B

5. นางบังอร  สาธิตคณิตกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นางสาวสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานลงทุน

7. นายอำนาจ รัตน์สุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายช่องทางตัวแทน เขตบริหารงาน A

8. นายประจักษ์ ทิพยุทธ์
ที่ปรึกษาอาวุโส

9. นางสาวทัศนีย์ ธรรมพิพิธ
ที่ปรึกษาอาวุโส

10. นายปรีชา คูหาสวรรค์
ที่ปรึกษาอาวุโส

11. นายสมาน  ทิพยไกรศร
ที่ปรึกษาอาวุโส

12. นายแพทย์ทวี บุญโชติ
ที่ปรึกษาอาวุโส

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.