72 ปี ไทยสมุทรประกันชีวิต | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ก้าวย่างอย่างยั่งยืน

Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการประกันชีวิตมาตลอด 72 ปี เราเชื่อและเข้าใจในคุณค่าความรัก ความห่วงใยอนาคตคนที่รักทำให้เกิดการวางแผนล่วงหน้า เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นใจได้ว่า คนที่รักจะยังคงใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

พ.ศ.

2492

เปิดประวัติศาสตร์หน้าแรกของ “ไทยสมุทรฯ”

ก่อตั้งโดยคุณชิน อัสสกุล และคณะ เริ่มเปิดดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2492 ในชื่อ บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด

พ.ศ.

2494

ขยายการให้บริการด้านประกันชีวิต

ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการด้านประกันชีวิตเพิ่มขึ้น จากระยะแรกที่ให้บริการด้านประกันวินาศภัยเพียงเท่านั้น

พ.ศ.

2496

บททดสอบแรกในการฝ่าวิกฤต

คุณกฤษณ์ อัสสกุล “บิดาแห่งไทยสมุทร”เข้ามากอบกู้ภาวะวิกฤตของบริษัทฯ จนทำให้ผ่านพ้นไปได้

พ.ศ.

2497

ก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ

ไทยสมุทรฯ เปิดบริการด้านการประกันชีวิตแบบอุตสาหกรรม ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดในขณะนั้น ส่งผลให้บริษัทเติบโตขึ้นเป็นลำดับ

พ.ศ.

2504

กระจายสาขาสู่ภูมิภาค พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตัวแทน

ไทยสมุทรได้ขยายสาขาทั่วประเทศจำนวน 23 แห่ง พร้อมก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันคือ “ดิ โอเชี่ยน เขาใหญ่”

พ.ศ.

2543

ก้าวสู่วันใหม่ “ไทยสมุทรประกันชีวิต”

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 บริษัทฯ ได้แยกธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตออกจากกัน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด

พ.ศ.

2551

ผนวกกำลังสู่ความเป็นหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท ไดอิจิ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ.

2552

60 ปี ไทยสมุทร ปรับภาพลักษณ์ใหม่องค์กร พร้อมนิยามใหม่ “เพื่อนคู่ชีวิต.....ตลอดไป”

ครบรอบ 60 ปีของการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้มีความทันสมัย และตอบสนองลูกค้าทุกระดับ รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 และรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2550

พ.ศ.

2553

เดินหน้าบริหารงานโดยนักบริหารมืออาชีพ ภายใต้ความโปร่งใส

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ก้าวสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ บริหารงานด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์รอบด้าน เน้นหลักธรรมาภิบาลพิสูจน์ได้ด้วยรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2553

พ.ศ.

2554

รับรางวัลแห่งความภูมิใจ

ไทยสมุทรฯ ได้รับรางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2553 และรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในด้านการบริหารองค์กรและคุณภาพของตัวแทนประกันชีวิต

พ.ศ.

2555

เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมแปรสภาพเป็น บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายของภาครัฐภายใต้ พ.ร.บ.ประกันชีวิต กำหนดให้บริษัทประกันชีวิตทุกแห่งต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด (บมจ.) ดังนั้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด จึงได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ใช้ชื่อว่า บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รับรางวัลการันตีคุณภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ไทยสมุทรฯ รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2554 และรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

พ.ศ.

2556

พัฒนาก้าวไกล...ผนึกสายสัมพันธ์แนบแน่น

งาน THE PROSPERITY OF SYNERGY เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 5 ปี ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ไดอิจิ ไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่น ที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2555 ในโครงการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2555 จากการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ในนามของกรรมการผู้จัดการบริษัท รับรางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards จาก Enterprise Asia หนึ่งในรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards ซึ่งเป็นรางวัลระดับเอเชียแปซิฟิก ที่มอบเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีการบริหารงานที่โดดเด่น และมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จ

พ.ศ.

2557

65 ปีที่ยึดมั่นในบริการที่เป็นเลิศ พร้อมมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงสู่ชุมชนทั่วไทย

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ (สรอ.)

เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพพี่น้องไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ 88 ชุมชนทั่วไทย กับ โครงการ "ไทยสมุทรประกันชีวิต เพื่อชุมชนไทย"

พ.ศ.

2558

ยืนหยัดดูแลรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า ตั้งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากร

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่องเป็นปี ที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ (สรอ.)

พ.ศ.

2559

มุ่งสู่ความโดดเด่นในธุรกิจประกันชีวิตไทย

รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2558 ในงานมอบรางวัลประกันภัย
ดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2559 จากการคัดเลือกของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

กรรมการผู้จัดการไทยสมุทรได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิต ไทย ให้ดำรงตำแหน่ง
“นายกสมาคมประกันชีวิตไทย” คนที่ 14 นับว่าเป็นนายกสมาคมประกันชีวิตไทยหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์

รับรางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก ประจำปี 2559 จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ
และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกระทรวงแรงงาน

พ.ศ.

2560

เดินหน้าใช้ความรักเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าประชาชน ด้วยสโลแกนใหม่

“รักคือพลังของชีวิต”

รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2560 จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัล "ผู้ประกอบการสตรีไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2560” จาก ASEAN Women Entrepreneurs Network

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกระทรวงแรงงาน

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่นปี 2560 เป็นปีที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

พ.ศ.

2561

รุกสู่สังคมเมือง เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก พร้อมใช้นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2560 ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2561 จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสมาคมประกันชีวิตไทย” ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกระทรวงแรงงาน

เปิดตัว “มาริโอ้ เมาเร่อ” ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต

พ.ศ.

2562

70 ปี แห่งรัก ตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัล เปิดตัว OCEAN CLUB Application รวบรวมอภิสิทธิ์ในการใช้ชีวิต พร้อมเดินหน้าสร้างความยั่งยืน ด้วยการดูแลสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีพัฒนาการดีเด่น ประจำปี 2561
ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2562 จากการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัตปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ประจำปี 2562 – 2564

เปิดตัว “OCEAN CLUB APPLICATION” นวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตดี๊ดีสำหรับลูกค้า ด้วยการสะสม OCHI COIN เพียงออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน หรือนอนพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์มากมาย แลกบริการนวัตกรรมเพื่อการดูแลชีวิต และแลกบริจาคให้กับองค์กรการกุศล

รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากลของระบบจัดการความปลอดภัยของข้อมูล Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจก้าวสู่การเป็น Digital Insurer อย่างเต็มรูปแบบ

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินโครงการเพื่อสังคมไทย และคนไทย จำนวน 7 โครงการ มอบ 7 ล้าน (6 ล้านบาท + 1 ล้านซีซี) ให้กับ 6 โรงพยาบาลใหญ่ และรณรงค์ให้ร่วมบริจาคโลหิต 1 ล้านซีซี ทั่วประเทศ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.