รางวัลแห่งความสำเร็จ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2558 และ 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อเนื่องปีที่ 3 ประจำปี 2558

จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อเนื่องปีที่ 2 ประจำปี 2557

จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557

จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2556

จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2555

ในโครงการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2555 จากการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards

มอบให้แก่คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ในนามของกรรมการผู้จัดการบริษัท จาก Enterprise Asia หนึ่งในรางวัล AsiaPacific Entrepreneurship Awards เป็นรางวัลที่มอบเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีการบริหารงานที่โดดเด่น และมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จ

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2554

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2554

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2553

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2553

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2553

จากหอการค้าไทย

รับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2553

จากหอการค้าไทย

รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2550

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.