OCEANLIFE PA | ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ
เพื่อคนรักท่องเที่ยว

เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท

คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 1 แสนบาท/ครั้ง**

คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 8 ล้านบาท***


*ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ
เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม
**กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 12 แผน 13 และแผน 14
***กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 14
เที่ยวไทย อุ่นใจได้ทุกที่ ทั่วประเทศ
ได้ช่วยคนไทย ได้ความคุ้มครอง
และยังได้สิทธิประโยชน์ส่วนลด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

สะดุด ลื่น ล้ม ตกดอย รถเฉียว ฯลฯ
เข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายไม่ต้องสำรองจ่าย
คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ
เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ ก็เคลมได้
สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง*
มีพ่อ มีแม่ มีลูก มีคนต้องดูแล
ไปเที่ยวทั้งทีไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 8,000,000 บาท***
ไปเที่ยวแล้วประสบอุบัติเหตุต้องนอนโรงพยาบาล
ถึงหยุดงานก็ไม่ขาดรายได้
ชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
สูงสุดวันละ 2,000 บาท**
**กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 12
แผน 13 และแผน 14
***กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 14

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ทำได้ทั้งครอบครัว
รับประกันภัยบุคคล
ทำได้ตั้งแต่อายุ 5-70 ปี
เที่ยวอุ่นใจตลอดปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
คุ้มครอง 1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระเบี้ยรายปี

การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลง
สุขภาพในการขอเอาประกันภัย
*ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม

ไทยช่วยไทย
ด้วยการไปเที่ยว!

วิกฤตโรคระบาด ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป กระทบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจเดินทาง ฯลฯ เดือดร้อนถ้วนหน้า ทั้งเจ้าของกิจการ พนักงาน และคนไทยทุกคน
เที่ยว คือ หนึ่งในวิธีแสดงน้ำใจช่วยคนไทย
โดยเฉพาะคนที่ยังพอมีกำลัง ให้เงินทุกบาท
ที่ใช้ท่องเที่ยว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
กระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุน เพื่อเราทุกคน
OCEAN LIFE ไทยสมุทร
สนับสนุนการออกไปเที่ยว
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
เที่ยวสนุก อุ่นใจ ด้วย
ประกันอุบัติเหตุ
ที่มาพร้อมบริการต่างๆ
Gift Voucher
สูงสุด 400 บาท
จาก OCEAN CLUB
ส่วนลดท่องเที่ยว
จาก OCEAN CLUB
บริการ
SIGNATURE SERVICE
ได้ปรึกษาเรื่องเคลม
จากผู้เชี่ยวชาญ 24 ชม.
*ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม
ข้อควรทราบ

1. อาณาเขตคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก 2. การลดย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพกรกำหนด 3. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด 4. ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ 5. ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม โดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม


สนใจแบบประกันออนไลน์อื่นๆ ของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร คลิก www.oceanlifeonline.com หรือ เข้าชมเว็บไซต์ OCEAN LIFE ไทยสมุทร คลิก www.ocean.co.th

ประกันอุบัติเหตุ
เพื่อคนรักท่องเที่ยว

เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท

คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 1 แสนบาท/ครั้ง**

คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 8 ล้านบาท***

เที่ยวไทย อุ่นใจได้ทุกที่ ทั่วประเทศ
ได้ช่วยคนไทย ได้ความคุ้มครอง และยัง ได้สิทธิประโยชน์ส่วนลด
*ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม
**กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 12 แผน 13 และแผน 14
***กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 14

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

สะดุด ลื่น ล้ม ตกดอย รถเฉียว ฯลฯ
เข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายไม่ต้องสำรองจ่าย
คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ
เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ ก็เคลมได้
สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง*
มีพ่อ มีแม่ มีลูก มีคนต้องดูแล
ไปเที่ยวทั้งทีไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 8,000,000 บาท***
ไปเที่ยวแล้วประสบอุบัติเหตุต้องนอนโรงพยาบาล
ถึงหยุดงานก็ไม่ขาดรายได้
ชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
สูงสุดวันละ 2,000 บาท**
**กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 12
แผน 13 และแผน 14
***กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 14

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ทำได้ทั้งครอบครัว
รับประกันภัยบุคคล
ทำได้ตั้งแต่อายุ 5-70 ปี
เที่ยวอุ่นใจตลอดปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
คุ้มครอง 1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระเบี้ยรายปี

การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลง
สุขภาพในการขอเอาประกันภัย
*ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม

ไทยช่วยไทย
ด้วยการไปเที่ยว!

วิกฤตโรคระบาด ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป กระทบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจเดินทาง ฯลฯ เดือดร้อนถ้วนหน้า ทั้งเจ้าของกิจการ พนักงาน และคนไทยทุกคน
เที่ยว คือ หนึ่งในวิธีแสดงน้ำใจช่วยคนไทย
โดยเฉพาะคนที่ยังพอมีกำลัง ให้เงินทุกบาท
ที่ใช้ท่องเที่ยว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
กระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุน เพื่อเราทุกคน
OCEAN LIFE ไทยสมุทร
สนับสนุนการออกไปเที่ยว
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
เที่ยวสนุก อุ่นใจ ด้วย
ประกันอุบัติเหตุ
ที่มาพร้อมบริการต่างๆ
Gift Voucher
สูงสุด 400 บาท
จาก OCEAN CLUB
ส่วนลดท่องเที่ยว
จาก OCEAN CLUB
บริการ
SIGNATURE SERVICE
ได้ปรึกษาเรื่องเคลม
จากผู้เชี่ยวชาญ 24 ชม.
*ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม
ข้อควรทราบ

1. อาณาเขตคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก 2. การลดย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพกรกำหนด 3. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด 4. ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ 5. ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม โดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม


สนใจแบบประกันออนไลน์อื่นๆ ของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร คลิก www.oceanlifeonline.com หรือ เข้าชมเว็บไซต์ OCEAN LIFE ไทยสมุทร คลิก www.ocean.co.th
เที่ยวไทย อุ่นใจได้ทุกที่ ทั่วประเทศ
ได้ช่วยคนไทย ได้ความคุ้มครอง และยัง ได้สิทธิประโยชน์ส่วนลด

ประกันอุบัติเหตุ
เพื่อคนรักท่องเที่ยว

เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท

คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 1 แสนบาท/ครั้ง**

คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 8 ล้านบาท***

*ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม
**กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 12 แผน 13 และแผน 14
***กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 14

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

สะดุด ลื่น ล้ม ตกดอย รถเฉียว ฯลฯ
เข้ารักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายไม่ต้องสำรองจ่าย
คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ
เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ ก็เคลมได้
สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง*
มีพ่อ มีแม่ มีลูก มีคนต้องดูแล
ไปเที่ยวทั้งทีไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 8,000,000 บาท***
ไปเที่ยวแล้วประสบอุบัติเหตุต้องนอนโรงพยาบาล
ถึงหยุดงานก็ไม่ขาดรายได้
ชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
สูงสุดวันละ 2,000 บาท**
**กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 12 แผน 13 และแผน 14
***กรณีขอเอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบประกันภัยเลือกง่ายได้เพิ่ม แผน 14

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ทำได้ทั้งครอบครัว
รับประกันภัยบุคคล
ทำได้ตั้งแต่อายุ 5-70 ปี
เที่ยวอุ่นใจตลอดปี
ระยะเวลาคุ้มครอง
คุ้มครอง 1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระเบี้ยรายปี

การตรวจสุขภาพ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลง
สุขภาพในการขอเอาประกันภัย
*ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม

ไทยช่วยไทย
ด้วยการไปเที่ยว!

วิกฤตโรคระบาด ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป กระทบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจเดินทาง ฯลฯ เดือดร้อนถ้วนหน้า ทั้งเจ้าของกิจการ พนักงาน และคนไทยทุกคน
เที่ยว คือ หนึ่งในวิธีแสดงน้ำใจช่วยคนไทย
โดยเฉพาะคนที่ยังพอมีกำลัง ให้เงินทุกบาท
ที่ใช้ท่องเที่ยว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
กระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุน เพื่อเราทุกคน
OCEAN LIFE ไทยสมุทร
สนับสนุนการออกไปเที่ยว
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
เที่ยวสนุก อุ่นใจ ด้วย
ประกันอุบัติเหตุ
ที่มาพร้อมบริการต่างๆ
Gift Voucher
สูงสุด 400 บาท
จาก OCEAN CLUB
ส่วนลดท่องเที่ยว
จาก OCEAN CLUB
บริการ
SIGNATURE SERVICE
ได้ปรึกษาเรื่องเคลม
จากผู้เชี่ยวชาญ 24 ชม.
*ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม
ข้อควรทราบ

1. อาณาเขตคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก 2. การลดย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพกรกำหนด 3. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด 4. ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ 5. ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันอุบัติเหตุเลือกง่ายได้เพิ่ม โดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม


สนใจแบบประกันออนไลน์อื่นๆ ของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร คลิก www.oceanlifeonline.com หรือ เข้าชมเว็บไซต์ OCEAN LIFE ไทยสมุทร คลิก www.ocean.co.th