ไทยสมุทรออมสบาย 10/5 (แบบประกันออนไลน์) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ไทยสมุทรออมสบาย 10/5 (แบบประกันออนไลน์)

รับเงิน 20% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6
รับเงิน 100% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 560%
ลดหย่อนภาษี
ผลตอบแทนสูง
แผนออมระยะสั้น
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
10 ปี / 5 ปี
อายุรับประกันภัย
20 – 70 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย : 20 – 70 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000 บาท 

 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปีเท่านั้น

 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย

(ทั้งนี้การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพหรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น

 

หมายเหตุ

 • % หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย *กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

คำเตือน:
ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.