ไทยสมุทรบำนาญ 85/55 , 85/60 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ไทยสมุทรบำนาญ 85/55 , 85/60

รับเงินบำนาญทุกปี ยาวนานถึงอายุ 85 ปี
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญสูงสุดถึง 200%
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
ลดหย่อนภาษี
เกษียณ
ประกันบำนาญ
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
ถึงอายุครบ 85 ปี/ ถึงอายุครบ 55 ปี หรือ ถึงอายุครบ 60 ปี
อายุรับประกันภัย
ไทยสมุทรบำนาญ 85/55 อายุรับประกันภัย : 25– 50 ปี , ไทยสมุทรบำนาญ 85/60 อายุรับประกันภัย : 25– 55 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : แบบไทยสมุทรบำนาญ 85/55  : 25– 50 ปี , 
                             
 แบบไทยสมุทรบำนาญ 85/60  : 25– 55 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 100,000 บาท 
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : รายปี / รายเดือน

สัญญาเพิ่มเติม               : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
การตรวจสุขภาพ             : การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

 

หมายเหตุ :

- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.