ไทยสมุทรบำนาญ 85/55 , 85/60 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ไทยสมุทรบำนาญ 85/55 , 85/60

ประกันบำนาญ | ไทยสมุทรบำนาญ 85/55 , 85/60  ไทยสมุทรประกันชีวิต
รับเงินบำนาญทุกปี ยาวนานถึงอายุ 85 ปี
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญสูงสุดถึง 200%*
เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
ลดหย่อนภาษี
เกษียณ
ประกันบำนาญ
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
ถึงอายุครบ 85 ปี/ ถึงอายุครบ 55 ปี หรือ ถึงอายุครบ 60 ปี
อายุรับประกันภัย
ไทยสมุทรบำนาญ 85/55 อายุรับประกันภัย : 25 – 50 ปี ,ไทยสมุทรบำนาญ 85/60 อายุรับประกันภัย : 25 – 55 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ประกันบำนาญ|ไทยสมุทรบำนาญ 85/55 , 85/60  ไทยสมุทรประกันชีวิต

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : - แบบไทยสมุทรบำนาญ 85/55  : 25 – 50 ปี
                               - แบบไทยสมุทรบำนาญ 85/60  : 25 – 55 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 100,000 บาท (เศษหน่วย 10,000 บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  : ไม่จำกัด
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : รายปี / รายเดือน

การตรวจสุขภาพ             : เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด
(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)

สัญญาเพิ่มเติม               : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ข้อควรทราบ :
* ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 52 ปีถึงก่อนอายุครบ 55 ปี สำหรับสินค้าไทยสมุทรบำนาญ 85/55 หรือ ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 58 ปีถึงก่อนอายุครบ 60 ปี สำหรับสินค้าไทยสมุทรบำนาญ 85/60
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.