ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ใจกว้างเต็มแมกซ์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ใจกว้างเต็มแมกซ์

เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุเป็น 4 เท่า*
จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ทุกปี ๆ ละ 5 %**
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง***
ปกป้องเต็มแมกซ์
คุ้มคูณ 4 เท่า*
ชดเชยรายได้
ระยะเวลาความคุ้มครอง / ระยะเวลาชำระเบี้ย
5 ปี / เลือกชำระเบี้ย 5 ปี หรือครั้งเดียว
อายุรับประกันภัย
5 - 70 ปี กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 5 - 60 ปี กรณีชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยบางส่วนสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุจากไทยสมุทร ใจกว้างเต็มแมกซ์
คุ้มครองอุบัติเหตุเป็น 4 เท่า*

คุ้มครองครบเครื่อง จัดเต็มกว่าใครกับประกันอุบัติเหตุ "ใจกว้างเต็มแมกซ์" จากไทยสมุทร

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

คุ้มครองอุบัติเหตุ เบี้ยประกันภัยแสนถูก เริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 4 บาท****

ประกันอุบัติเหตุ ไทยสมุทรประกันชีวิต ใจกว้างเต็มแมกซ์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 5 – 70 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี เป็นเวลา 5 ปี)
                               
5 – 60 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)​
ระยะเวลาคุ้มครอง             : 5 ปี โดยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายปีเป็นเวลา 5 ปี หรือชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : รายปี หรือครั้งเดียว
การตรวจสุขภาพ             : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
ทั้งนี้การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)
สัญญาเพิ่มเติม               : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ข้อควรทราบ :
* ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนความคุ้มครองที่เลือก กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์
** รับความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อ.บ.1) จากกรณีอุบัติเหตุทั่วไป (ข้อ1.1)
*** กรณีซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยสมุทรใจกว้างเต็มแมกซ์แผน 1,000,000 บาท
**** กรณีซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยสมุทรใจกว้างเต็มแมกซ์แผน 200,000 บาท เงินชดเชยรายได้วันละ 500 บาท เพศ ชายหรือหญิง อายุ 5 – 60 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.