ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ใจกว้างเต็มแมกซ์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

ใจกว้างเต็มแมกซ์

เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุเป็น 4 เท่า*
จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ทุกปี ๆ ละ 5 %**
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง***
ปกป้องเต็มแมกซ์
คุ้มคูณ 4 เท่า*
ชดเชยรายได้
ระยะเวลาความคุ้มครอง / ระยะเวลาชำระเบี้ย
5 ปี / เลือกชำระเบี้ย 5 ปี หรือครั้งเดียว
อายุรับประกันภัย
5 - 70 ปี กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 5 - 60 ปี กรณีชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยบางส่วนสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุจากไทยสมุทร ใจกว้างเต็มแมกซ์
คุ้มครองอุบัติเหตุเป็น 4 เท่า*

คุ้มครองครบเครื่อง จัดเต็มกว่าใครกับประกันอุบัติเหตุ "ใจกว้างเต็มแมกซ์" จากไทยสมุทร

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

คุ้มครองอุบัติเหตุ เบี้ยประกันภัยแสนถูก เริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 4 บาท****

ประกันอุบัติเหตุ ไทยสมุทรประกันชีวิต ใจกว้างเต็มแมกซ์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 5 – 70 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี เป็นเวลา 5 ปี)
                               
5 – 60 ปี (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)​
ระยะเวลาคุ้มครอง             : 5 ปี โดยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายปีเป็นเวลา 5 ปี หรือชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : รายปี หรือครั้งเดียว
การตรวจสุขภาพ             : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
ทั้งนี้การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)
สัญญาเพิ่มเติม               : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ข้อควรทราบ :
* ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนความคุ้มครองที่เลือก กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์
** รับความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อ.บ.1) จากกรณีอุบัติเหตุทั่วไป (ข้อ1.1)
*** กรณีซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยสมุทรใจกว้างเต็มแมกซ์แผน 1,000,000 บาท
**** กรณีซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยสมุทรใจกว้างเต็มแมกซ์แผน 200,000 บาท เงินชดเชยรายได้วันละ 500 บาท เพศ ชายหรือหญิง อายุ 5 – 60 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.