โอเชี่ยนไลฟ์ โอพีดี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอเชี่ยนไลฟ์ โอพีดี

โอเชี่ยนไลฟ์ โอพีดี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุดครั้งละ 2,000 บาท หรือสูงสุด 62,000 บาทต่อปี*
ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายทั่วประเทศ**
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้
คุ้มครองสุขภาพ
ค่ารักษาพยาบาล OPD
ลดหย่อนภาษีได้
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
คุ้มครอง 1 ปี และต่ออายุปีต่อปี / ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อปี
อายุรับประกันภัย
16 – 60 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ต้องซื้อแนบพร้อมกับกรมธรรม์หลักประเภทสามัญและสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

opd-benefit

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย                                      : 16 – 60 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของกรมธรรม์หลัก        500,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย                             : รายปีเท่านั้น และต้องสอดคล้องกับกรมธรรม์หลัก และสัญญาเพิ่มเติม

สัญญาหลัก                                          : ต้องซื้อแนบกับกรมธรรม์หลักประเภทสามัญฉบับใหม่
สัญญาเพิ่มเติม                                       : ต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ
การตรวจสุขภาพ                                     : เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด
(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

​​ข้อควรทราบ :
*สำหรับแผน OPD2000
**โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- โอเชี่ยนไลฟ์ โอพีดี เป็นชื่อทางการตลาดของ บันทึกสลักหลังค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.