โอเชี่ยนไลฟ์ เซฟรับทรัพย์ 14/7 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอเชี่ยนไลฟ์ เซฟรับทรัพย์ 14/7

จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี คุ้มครองถึง 14 ปี
รับเงินคืน 5% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-13
รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 840%
ลดหย่อนภาษี
ผลตอบแทนสูง
สะสมทรัพย์
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
14 ปี / 7 ปี
อายุรับประกันภัย
30 วัน - 70 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

    อายุรับประกันภัย  :  30 วัน - 70 ปี       
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  :  50,000 บาท
    • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย  :  รายปีเท่านั้น
    
• ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม
    • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
ทั้งนี้ การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์
( บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพหรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น )

หมายเหตุ

    % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  
   *กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยตามที่ชำระแล้ว ( แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า )
   – ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์   
   – การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
​    

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.