โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พีเอ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พีเอ

ประกันอุบัติเหตุ โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พีเอ ไทยสมุทรประกันชีวิต
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลก สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง (2)
รับเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท (สำหรับห้องทั่วไป)
รับเงินก้อน 15,000 บาท เมื่อได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกชิ้นใหญ่แตกหัก
ประกันอุบัติเหตุ
คุ้มครองค่ารักษา
มีเงินชดเชยรายได้
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
5 ปี / 5 ปี
อายุรับประกันภัย
5 – 70 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยบางส่วนสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุ โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พีเอ ไทยสมุทรประกันชีวิตหมายเหตุ : ผลประโยชน์ข้อ 1.1 จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้นปีละ 5% ทุกปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 5 – 70  ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย        ตามแผนความคุ้มครอง (300,000 / 500,000 / 800,000 / 1,000,000 บาท)
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : รายปี

การตรวจสุขภาพ             : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)

สัญญาเพิ่มเติม               : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

​​ข้อควรทราบ :
(1) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์
(2) สำหรับแผน 1,000,000
- กระดูก หมายถึง กระดูกแข็งในส่วนของกะโหลกศีรษะ กระดูกต้นแขน กระดูกต้นขา กระดูกปลายแขนท่อนใน กระดูกปลายแขนท่อนนอก กระดูกแข้ง กระดูกน่อง ทั้งนี้ ไม่รวมเนื้อเยื่ออื่นๆ ได้แก่ กระดูกอ่อน
- ค่าปลงศพ (ค่าช่วยเหลืองานศพ) กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย จะให้ความคุ้มครองภายหลัง 180 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
​- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.