โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บทความน่ารู้
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9

ครบทุกความต้องการ คุ้มครองชีวิต มีเงินคืน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล*
รับเงินคืนทุกๆ 4 ปี และรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา
รวมรับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญา 180% (ส่วนที่รับรองการจ่าย)
คุ้มครอง+ออมทรัพย์
เงินปันผล
ลดหย่อนภาษี
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
19 ปี / 9 ปี
อายุรับประกันภัย
30 วัน - 70 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

Health Plus Benefit & Protection

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย: 30 วัน - 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 100,000 บาท (เศษหน่วย 1 บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด: ไม่จำกัด
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
การตรวจสุขภาพ: เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
สัญญาเพิ่มเติม: สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

 

ข้อควรทราบ :

 • *เมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทฯ จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และแตกต่างในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทฯ พิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา
 • โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท แพลน 19/9 (มีเงินปันผล)
 • % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • การตรวจสุขภาพและการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย และการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจําเป็น)
 • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

 

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.