โอเชี่ยนไลฟ์ พีเอ วีไอพี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอเชี่ยนไลฟ์ พีเอ วีไอพี

ประกันอุบัติเหติ โอเชี่ยนไลฟ์ พีเอ วีไอพี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 12 ล้านบาท*
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลกสูงสุดถึง 100,000 บาท/ครั้ง
มีเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล
ความคุ้มครองสูง
มีเงินชดเชยรายได้
ค่ารักษาพยาบาล
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
5 ปี / 5 ปี
อายุรับประกันภัย
5 – 70 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยบางส่วนสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
ประกันอุบัติเหติ โอเชี่ยนไลฟ์ พีเอ วีไอพี | ไทยสมุทรประกันชีวิต

หมายเหตุ : ผลประโยชน์ข้อ 1.1 จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 5%

ดาวน์โหลดโบรชัวร์
เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 5 – 70  ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก 2 แผน  (แผน 2,000,000 และ แผน 3,000,000)
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : รายปี
การตรวจสุขภาพ             : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
ทั้งนี้การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)
สัญญาเพิ่มเติม               : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ข้อควรทราบ :
* สำหรับโอเชี่ยนไลฟ์ พีเอ วีไอพี แผน 3,000,000 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.