โอเชี่ยนไลฟ์ พีเอ วีไอพี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอเชี่ยนไลฟ์ พีเอ วีไอพี

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 12 ล้านบาท*
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลกสูงสุดถึง 100,000 บาท/ครั้ง
มีเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล
ความคุ้มครองสูง
มีเงินชดเชยรายได้
ค่ารักษาพยาบาล
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
5 ปี / 5 ปี
อายุรับประกันภัย
5 – 70 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยบางส่วนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • อายุรับประกันภัย: 5 – 70 ปี 
  • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย

หมายเหตุ :

*สำหรับโอเชี่ยนไลฟ์ พีเอ วีไอพี แผน 3,000,000 กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1

- ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

- การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย และการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)

คำเตือน

  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.