โอเชี่ยนไลฟ์ ชั่วระยะเวลา 10 ปี และ 15 ปี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอเชี่ยนไลฟ์ ชั่วระยะเวลา 10 ปี และ 15 ปี

รับความคุ้มครองสูง จ่ายค่าเบี้ยสบายๆ
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คงที่ตลอดสัญญา
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคมะเร็ง หรือคุ้มครองอุบัติเหตุได้ตามต้องการ
คุ้มครองสูง
ลดหย่อนภาษี
ประกันชั่วระยะเวลา
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
10 ปี หรือ 15 ปี/ 10 ปี หรือ 15 ปี
อายุรับประกันภัย
20 – 50 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้


​เงื่อนไขการรับประกันภัย

    อายุรับประกันภัย : 20 – 50 ปี       
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 1,500,000 บาท
    • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปีเท่านั้น
    
• สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
    • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ทั้งนี้ การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพหรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)

หมายเหตุ

   - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
   - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
   - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพกรกำหนด
​    

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.