โอเชี่ยนไลฟ์ ชั่วระยะเวลา 10 ปี และ 15 ปี | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอเชี่ยนไลฟ์ ชั่วระยะเวลา 10 ปี และ 15 ปี

โอเชี่ยนไลฟ์ ชั่วระยะเวลา 10 ปี และ 15 ปี
รับความคุ้มครองสูง จ่ายค่าเบี้ยสบายๆ
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คงที่ตลอดสัญญา
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคมะเร็ง หรือคุ้มครองอุบัติเหตุได้ตามต้องการ
คุ้มครองสูง
ลดหย่อนภาษี
ประกันชั่วระยะเวลา
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
10 ปี หรือ 15 ปี/ 10 ปี หรือ 15 ปี
อายุรับประกันภัย
20 – 50 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้

เงื่อนไขการรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย : 20 – 50 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 1,000,000 บาท (เศษหน่วย 1 บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : ไม่จำกัด
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี
การตรวจสุขภาพ

: เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด

(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)

สัญญาเพิ่มเติม
: จำนวนเงินเอาประกันภัย เงื่อนไขการรับประกันภัย
1,000,000 – 1,499,999 บาท ต้องขายคู่กับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเป็นอย่างน้อยและสามารถขายคู่กับสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ โดยพิจารณาตามระเบียบการรับประกันภัย และข้อกำหนดการขายของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
1,500,000 ขึ้นไป สามารถขายคู่กับสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ โดยพิจารณาตามระเบียบการรับประกันภัย และข้อกำหนดการขายของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ (ไม่บังคับแนบ)

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

 

 

ข้อควรทราบ :
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.