โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/2, 99/5 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/2, 99/5

แบบประกันสำหรับคนมองการณ์ไกล ที่พร้อมมอบหลักประกันเป็นเงินก้อนใหญ่ให้คนที่รักในอนาคต
เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ (2 ปี หรือ 5 ปี)
รับความคุ้มครองถึงอายุครบ 99 ปี
คุ้มครองยาว
มีเงินครบกำหนดสัญญา
ลดหย่อนภาษีได้
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
ถึงอายุครบ 99 ปี / 2 ปี หรือ 5 ปี
อายุรับประกันภัย
-โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/2: 30 วัน – 70 ปี,โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/5: 30 วัน – 65 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
- สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด


หมายเหตุ
    - ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
    - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
    - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ผู้เอาประกันภัยอาจนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันชีวิต ไปใช้อ้างอิงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

  

 

 คำเตือน:
    -
 ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม​

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.