โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/1, 99/2, 99/5 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/1, 99/2, 99/5

แบบประกันสำหรับคนมองการณ์ไกล ที่พร้อมมอบหลักประกันเป็นเงินก้อนใหญ่ให้คนที่รักในอนาคต
เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ (ชำระครั้งเดียว, 2 ปี , หรือ 5 ปี)
รับความคุ้มครองถึงอายุครบ 99 ปี
คุ้มครองยาว
มีเงินครบกำหนดสัญญา
ลดหย่อนภาษีได้
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
- โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/1: อายุครบ 99 ปี / ชำระครั้งเดียว
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
- โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/2: อายุครบ 99 ปี / 2 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
- โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/5: อายุครบ 99 ปี / 5 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
อายุรับประกันภัย
- โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/1: 30 วัน – 70 ปี
อายุรับประกันภัย
- โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/2: 30 วัน – 70 ปี
อายุรับประกันภัย
- โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 99/5: 30 วัน – 65 ปี
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
- สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ
    - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
    - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
    - การตรวจสุขภาพและแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย และการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)

​​​ดาวน์โหลดโบชัวร์

    คำเตือน:
    - ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.