โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 95/20 | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

โอเชี่ยนไลฟ์ คุ้มครองตลอดชีพ 95/20

รับความคุ้มครองยาวถึงอายุครบ 95 ปี
ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคมะเร็ง หรือคุ้มครองอุบัติเหตุได้ตามต้องการ
คุ้มครองตลอดชีพ
ลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตตลอดชีพ
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
ถึงอายุครบ 95 ปี/ 20 ปี
อายุรับประกันภัย
20 – 60 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้


​เงื่อนไขการรับประกันภัย

    อายุรับประกันภัย  :   20 – 60 ปี       
    • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 500,000 บาท
    • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายเดือน / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายปี
    
• สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้
    • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
ทั้งนี้ การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพหรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)

หมายเหตุ

    % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  
   - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
   - การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด   
   - การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพกรกำหนด   
​    

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.