เซฟรับทรัพย์ คุ้มกระจาย | ไทยสมุทรประกันชีวิต
 • ติดต่อเรา
 • บริการลูกค้า
 • บริการของเรา
 • แบบประกันของเรา
 • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

เซฟรับทรัพย์ คุ้มกระจาย

รับเงินทุกปี สูงสุดปีละ 12% รวมรับเงินตลอดสัญญาสูงถึง 952%
ออมทรัพย์ระยะสั้น ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี
คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 800%
ออมสั้น
เงินคืนทุกปี
ลดหย่อนภาษี
ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
15 ปี /8 ปี
อายุรับประกันภัย
30 วัน - 65 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโบรชัวร์เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้้นต่ำ : 50,000
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : ไม่จำกัด
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย
  ทั้งนี้ การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  ( บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพหรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น )

หมายเหตุ
* กรณีเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วหลังหักเงินคืนตามกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย   
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพกรกำหนด

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.