รีไทร์ เรดดี้ (แบบประกันออนไลน์) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รีไทร์ เรดดี้ (แบบประกันออนไลน์)

รับเงินบำนาญ 15% ต่อปี
ความพร้อมที่เลือกได้
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท
จ่ายสบายๆ
ลดหย่อนภาษี
มีเงินออมหลังเกษียณ
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
คุ้มครองถึงอายุครบ 85 ปี / เลือกชำระเบี้ยฯ 5 ปี หรือจนถึงอายุ 55 ปี หรือจนถึงอายุ 60 ปี
อายุรับประกันภัย
รีไทร์ เรดดี้ 85/5 : 20 – 55 ปี, รีไทร์ เรดดี้ 85/55 : 20 – 50 ปี, รีไทร์ เรดดี้ 85/60 : 20 – 55 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : - ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/5 : 20 – 55 ปี​
                               - ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/55 : 20 – 50 ปี
                               - ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/60 : 20 – 55 ปี​

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 100,000 บาท (เศษหน่วย 10,000 บาท)​
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  : 2,500,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : รายปี
การตรวจสุขภาพ             : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย​
                               (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพหรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)​
สัญญาเพิ่มเติม               : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ซื้อประกันออนไลน์

 

 

ข้อควรทราบ : 

- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

- การันตี หากเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ คนข้างหลัง ยังคงได้รับเงินบำนาญจนครบ 15 ปี
  (ซึ่งบริษัทฯจะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียว โดยมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี)

- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.