รีไทร์ เรดดี้ (แบบประกันออนไลน์) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รีไทร์ เรดดี้ (แบบประกันออนไลน์)

รีไทร์ เรดดี้ (แบบประกันออนไลน์)
รับเงินบำนาญ 15% ต่อปี
ความพร้อมที่เลือกได้
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท
จ่ายสบายๆ
ลดหย่อนภาษี
มีเงินออมหลังเกษียณ
ระยะเวลาความคุ้มครอง/ระยะเวลาชำระเบี้ย
คุ้มครองถึงอายุครบ 85 ปี / เลือกชำระเบี้ยฯ 5 ปี หรือจนถึงอายุ 55 ปี หรือจนถึงอายุ 60 ปี
อายุรับประกันภัย
รีไทร์ เรดดี้ 85/5 : 20 – 55 ปี, รีไทร์ เรดดี้ 85/55 : 20 – 50 ปี, รีไทร์ เรดดี้ 85/60 : 20 – 55 ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม

รีไทร์ เรดดี้ (แบบประกันออนไลน์ | ไทยสมุทรประกันชีวิต
รีไทร์ เรดดี้ (แบบประกันออนไลน์)| ไทยสมุทรประกันชีวิต
รีไทร์ เรดดี้ (แบบประกันออนไลน์)| ไทยสมุทรประกันชีวิต

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : - ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/5 : 20 – 55 ปี​
                               - ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/55 : 20 – 50 ปี
                               - ประกันรีไทร์ เรดดี้ 85/60 : 20 – 55 ปี​

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 100,000 บาท (เศษหน่วย 10,000 บาท)​
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  : 2,500,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : รายปี
การตรวจสุขภาพ             : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย​
                               (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพหรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)​
สัญญาเพิ่มเติม               : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ซื้อประกันออนไลน์

 

 

ข้อควรทราบ : 

- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

- การันตี หากเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ คนข้างหลัง ยังคงได้รับเงินบำนาญจนครบ 15 ปี
  (ซึ่งบริษัทฯจะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียว โดยมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี)

- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.