รักนี้ ไม่กลัวมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง (CB) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ติดต่อเรา
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02 207 8888
รวดเร็วมากขึ้นด้วระบบ Live Chat

ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รักนี้ ไม่กลัวมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง (CB)

คุ้มครองโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
ตรวจพบมะเร็งคุ้มครองสูงสุดถึง 115%*
คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งก่อนระยะลุกลาม และระยะลุกลาม
ประกันสุขภาพ
ไม่กลัวโรคมะเร็ง
คุ้มครองโรคมะเร็ง
ระยะเวลาความคุ้มครอง
รายปี
อายุรับประกันภัย
16 – 60 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี

% หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
    - อายุรับประกันภัย : 16 – 60 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี
    - สิ้นสุดสัญญาตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก หรือวันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 70 ปี

    - งวดการชำระเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก
    - ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพตามใบคำขอเอาประกันภัย
​    - จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็งขั้นต่ำ 100,000 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็งสูงสุดรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันชีวิตหลัก

 

    คำเตือน:
    - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ – การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัท ฯกำหนด – ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.