รักนี้ ไม่กลัวมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง (CB) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รักนี้ ไม่กลัวมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง (CB)

ประกันมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง  | ไทยสมุทรประกันชีวิต
คุ้มครองโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
ตรวจพบมะเร็งคุ้มครองสูงสุดถึง 115%**
คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งก่อนระยะลุกลาม และระยะลุกลาม
ประกันสุขภาพ
ไม่กลัวโรคมะเร็ง
คุ้มครองโรคมะเร็ง
ระยะเวลาความคุ้มครอง / ระยะเวลาชำระเบี้ย
คุ้มครอง 1 ปี และต่ออายุปีต่อปี / ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อปี
อายุรับประกันภัย
16 – 60 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ประกันมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง|ไทยสมุทรประกันชีวิต

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 16 วัน – 60 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ  : 100,000 บาท (เศษหน่วย 100,000 บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  : ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันชีวิตหลัก เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของ CB
ทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับไม่เกิน 2,000,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก
การพิจารณารับประกันภัย     : เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด

(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเห็นว่าจำเป็น)

ข้อควรทราบ :
** รับผลประโยชน์กรณีเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 15% รวมกับผลประโยชน์กรณีเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม (แล้วแต่กรณีตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์) 100% รวมเป็น 115% 
- % หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
​- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
​​- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.