รักนี้ ไม่กลัวมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง (CB) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รักนี้ ไม่กลัวมะเร็ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง (CB)

คุ้มครองโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
ตรวจพบมะเร็งคุ้มครองสูงสุดถึง 115%*
คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งก่อนระยะลุกลาม และระยะลุกลาม
ประกันสุขภาพ
ไม่กลัวโรคมะเร็ง
คุ้มครองโรคมะเร็ง
ระยะเวลาความคุ้มครอง
รายปี
อายุรับประกันภัย
16 – 60 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี

% หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
    - อายุรับประกันภัย : 16 – 60 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี
    - สิ้นสุดสัญญาตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก หรือวันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 70 ปี

    - งวดการชำระเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก
    - ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพตามใบคำขอเอาประกันภัย
​    - จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็งขั้นต่ำ 100,000 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็งสูงสุดรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันชีวิตหลัก

 

    คำเตือน:
    - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ – การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัท ฯกำหนด – ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็ง ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.