รักนี้ คุ้มครองโรคร้าย สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (CI) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รักนี้ คุ้มครองโรคร้าย สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (CI)

รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท*
คุ้มครอง 6 โรคร้าย ที่คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุด**
คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม
ประกันโรคร้ายแรง
ไม่กลัวโรคร้าย
คุ้มครองสุขภาพ
ระยะเวลาความคุ้มครอง
รายปี
อายุรับประกันภัย
20 – 69 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึง 79 ปี

*ความคุ้มครองตามแผนที่เลือก **ที่มา: สถิติสาธารณสุข ปี 2554 กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เงื่อนไข
    - อายุรับประกันภัย 20 – 69 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึง 79 ปี
    - สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (CI) แนบท้ายกรมธรรม์หลัก แต่ละกรมธรรม์ได้เพียงแผนเดียวเท่านั้น โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยของ CI ต้องไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันชีวิตกรมธรรม์หลัก และเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของ CI ทุกกรมธรรม์ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

    คำเตือน:
    - ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ – การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัท ฯกำหนด - ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.