รักจัดให้ ไม่ขาดรายได้ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้รายวัน (DAB2) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รักจัดให้ ไม่ขาดรายได้ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้รายวัน (DAB2)

เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ฐานะผู้ป่วยใน) รับผลประโยชน์ชดเชยการขาดรายได้ สูงสุดวันละ 4,500 บาท*
รับผลประโยชน์ชดเชยการขาดรายได้นานสูงสุด 730 วัน
รับความคุ้มครองเป็น 2 เท่า เมื่อเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
คุ้มครองสุขภาพ
ชดเชยรายได้รายวัน
ไม่กลัวขาดรายได้
ระยะเวลาความคุ้มครอง
รายปี
อายุรับประกันภัย
6 ปี – 64 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุครบ 70 ปี

*กรณีแผนความคุ้มครองวันละ 4,500 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
    - อายุรับประกันภัย : 6 ปี – 64 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุครบ 70 ปี
    - แผนชดเชยรายได้วันละ
500 / 1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000 / 4,500 ตามแผนที่เลือก

    - งวดการชำระเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก
    - ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้รายวัน (
500 / 1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000 / 4,500) สามารถซื้อได้ตามช่วงจำนวนเงินเอาประกันชีวิตหลัก โดยเมื่อรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับแล้ว ผลประโยชน์รายได้รายวันจากทั้ง DAB และ DAB2 ต้องไม่เกินวันละ 4,500 บาท 

โดยผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้รายวัน สามารถซื้อได้สูงสุดตามช่วงจำนวนเงินเอาประกันชีวิตหลัก ดังนี้


        
 

    หมายเหตุ:
   
– ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ – การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัท ฯกำหนด – ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้รายวัน (DAB2) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.