รักจัดให้ ไม่ขาดรายได้ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้รายวัน (DAB2) | ไทยสมุทรประกันชีวิต
  • ติดต่อเรา
  • บทความน่ารู้
  • บริการลูกค้า
  • บริการของเรา
  • แบบประกันของเรา
  • รู้จักเรา

บทความน่าสนใจ
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"
ตัวช่วยออนไลน์
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น
ด้วยบริการ OceanLife iService
ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ชำระเบี้ย
ได้ทันทีด้วยระบบออนไลน์

แบบประกันของเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทำในสิ่งที่รัก
ด้วยแบบประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

รู้จักเรา
Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
พร้อมสนับสนุนช่วยคุณดูแลคนที่รัก
เราเชื่อว่า "รักคือพลังของชีวิต"

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ยินดีช่วยคุณค้นหาข้อมูล

รักจัดให้ ไม่ขาดรายได้ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้รายวัน (DAB2)

รักจัดให้ ไม่ขาดรายได้ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้รายวัน (DAB2)
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ฐานะผู้ป่วยใน) รับผลประโยชน์ชดเชยการขาดรายได้ สูงสุดวันละ 4,500 บาท*
รับผลประโยชน์ชดเชยการขาดรายได้นานสูงสุด 730 วัน
รับความคุ้มครองเป็น 2 เท่า เมื่อเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
คุ้มครองสุขภาพ
ชดเชยรายได้รายวัน
ไม่กลัวขาดรายได้
ระยะเวลาความคุ้มครอง / ระยะเวลาชำระเบี้ย
คุ้มครอง 1 ปี และต่ออายุปีต่อปี / ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อปี
อายุรับประกันภัย
6 – 64 ปี (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุรับประกันภัย              : 6 ปี – 64 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี คุ้มครองถึงอายุครบ 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย        : ตามแผนที่เลือก (แผนชดเชยรายได้วันละ 500 / 1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000 / 4,500)
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย     : เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด  : ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้รายวัน (500 / 1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000 / 4,500) สามารถซื้อได้ตามช่วงจำนวนเงินเอาประกันชีวิตหลัก โดยเมื่อรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับแล้ว ผลประโยชน์รายได้รายวันจากทั้ง DAB และ DAB2 ต้องไม่เกินวันละ 4,500 บาท 
โดยผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้รายวัน สามารถซื้อได้สูงสุดตามช่วงจำนวนเงินเอาประกันชีวิตหลัก ดังนี้​

รักจัดให้ ไม่ขาดรายได้ สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายได้รายวัน (DAB2)          

ข้อควรทราบ :
* กรณีแผนความคุ้มครองวันละ 4,500 บาท
- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
​​- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลประกันอื่นๆ

เพื่อเติมเต็มสวัสดิการพนักงาน

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.